ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: UZYSKANIE ZEZWOLENIA DO WJAZDU NA DEPTAKDrukuj informacjęSprawa: UZYSKANIE ZEZWOLENIA DO WJAZDU NA DEPTAK

Szczegóły informacji

UZYSKANIE ZEZWOLENIA DO WJAZDU NA DEPTAK

Wydział: Licencje, zezwolenia

Ogłoszono dnia: 2022-06-10 09:03:50

Termin załatwienia

Zgodnie z Kartą Usługi Publicznej

Miejsce załatwienia

Złożenie wniosku o wjazd na Deptak w formularza internetowego przez serwis https://zapory.zielona-gora.pl
 
Złożenie wniosku w postaci papierowej – stanowisko nr 2 Departamentu Zarządzania Drogami
w Biurze Obsługi Interesanta, parter, ul. Podgórna 22
lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miasta Zielona Góra, Departament Zarządzania Drogami, 65-424 Zielona Góra
 
Dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę osoby niepełnosprawnej, które nie maja możliwości złożenia wniosku- centrum monitoringu miejskiego tel. 68 479 36 55, 68 479 36 56 i 68 451 17 75,  czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu
 
Informacje na temat załatwienia sprawy: tel. 68 45 64 417,  email: drogi@um.zielona-gora.pl
 
 

Telefon kontaktowy

(68) 479 36 55, (68) 479 36 56 i (68) 451 17 75

Adres e-mail

drogi@um.zielona-gora.pl
 

Sposób załatwienia

Uzyskanie zgody na wjazd na deptak,
zgoda jest wydawana na czas określony nie dłużej niż na 12 miesięcy
 
W wyniku złożenia wniosku elektronicznie wnioskodawca otrzymuje na  podany adres e–mail powiadomienie
 z numerem telefonu,  na który należy zadzwonić, aby system zdalnie opuścił słupek
lub kod pin do wpisania na klawiaturze numerycznej  słupka, który awaryjnie opuści słupek i umożliwi wjazd
 
W wyniku złożenia w postaci papierowej wnioskodawca otrzymuje wydruk z numerem telefonu, na który należy zadzwonić, aby system zdalnie opuścił słupek lub kod pin do wpisania na klawiaturze numerycznej słupka,  który awaryjnie opuści słupek i umożliwi wjazd
 
Odmowa wjazdu na Deptak
W wyniku złożenia wniosku elektronicznie –  informacja o odmowie wjazdu zostanie przesłana jako powiadomienie e-mail
W wyniku złożenia wniosku w postaci papierowej- informacja o odmowie wjazdu zostanie przesłana w postaci pisemnej
 
 

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, II piętro, pokój 213

Wymagane Dokumenty

       1. Wypełniony wniosek o uprawnienie do wjazdu w strefę zakazu pojazdów (wniosek o wjazd na Deptak) zawierający dane:
 • - określenie wnioskodawcy - imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa i siedziba podmiotu,
 • - nr rejestracyjny, marka pojazdu,
 • - nr telefonu i adres email,
 • - adres w strefie, do którego wnioskodawca chce dojechać,
 • - powód wjazdu do strefy zakazu ruchu,
 • - określenie prawa do dysponowania lokalem w strefie,
 • - wskazanie okresu dostępu do wjazdu w strefę
 
        2. Złożenie wniosku:
 • w postaci formularza internetowego przez dedykowany serwis https://zapory.zielona-gora.pl
 • albo w postaci papierowej (zalecane formularze GM-20-01-08)
  zaleca się skorzystać z ustalonego wzoru dostępnego pod adresem https://bip.zielonagora.pl lub na stanowisko nr 2 Departamentu Zarządzania Drogami w Biurze Obsługi Interesanta, parter, ul. Podgórna 22
 
        3. Wymagane załączniki do wniosku o wjazd na deptak:
 
          1. mieszkańca strefy zakazu ruchu kołowego (deptaka);
          zalecany formularz w postaci papierowej GM-20-01
 • kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały albo na czasowy na terenie miasta Zielona Góra, na terenie strefy objętej zakazem ruchu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego własność lub współwłasność pojazdu samochodowego według wpisu w dowodzie rejestracyjnym albo użytkownikiem pojazdu samochodowego na podstawie umowy leasingowej lub kredytowej, do wglądu
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykazanie np. prawo własności, dzierżawy, najmu, użyczenia itp. do terenu,  którym dysponuje przeznaczonego pod miejsca postojowe na terenie strefy zakazu ruchu, do wglądu;
 
           2. mieszkańców ul. Aleja Niepodległości dla numerów 7, 7A, 11, 11A, 11B, 11C, 11D dojeżdżających od strony
           ul. dr Pieniężnego (droga wewnętrzna);
           zalecany formularz w postaci papierowej GM- 20-02
 • kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały albo na czasowy na terenie miasta Zielona Góra, na terenie strefy objętej zakazem ruchu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego własność lub współwłasność pojazdu samochodowego według wpisu w dowodzie rejestracyjnym albo użytkownikiem pojazdu samochodowego na podstawie umowy leasingowej lub kredytowej, do wglądu
 
           3. pracowników Lubuskiego Teatru, Aldemed Centrum Medyczne oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego
           dojeżdżających od strony ul. dr Pieniężnego (droga wewnętrzna);
           zalecany formularz w postaci papierowej GM-20-03
 • kopia dokumentu potwierdzającego własność lub współwłasność pojazdu samochodowego według wpisu w dowodzie rejestracyjnym albo użytkownikiem pojazdu samochodowego na podstawie umowy leasingowej lub kredytowej, do wglądu
 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu w tych podmiotach,
 • zgoda pracodawcy na użytkowanie pojazdu do celów służbowych;
 
           4. osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek i organizacji nieposiadających osobowości prawnej
           prowadzących działalność gospodarczą w strefie zakazu ruchu:
zalecany formularz w postaci papierowej GM-20-04.
 • kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykazanie prawa do lokalu w którym prowadzona jest działalność gospodarcza np. prawo własności, dzierżawy, najmu, użyczenia itp. do lokalu, do wglądu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego własność lub współwłasność pojazdu samochodowego według wpisu w dowodzie rejestracyjnym albo użytkownikiem pojazdu samochodowego na podstawie umowy leasingowej lub kredytowej, do wglądu
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykazanie np. prawa własności, dzierżawy, najmu, użyczenia itp. do terenu,  którym dysponuje przeznaczonego pod miejsca postojowe na terenie strefy zakazu ruchu, do wglądu;
 
          5. organizatorów imprez kulturalnych lub innych przedsięwzięć w strefie zakazu ruchu:
zalecany formularz w postaci papierowej GM-20-05
 • kopia dokumentu potwierdzającego własność lub współwłasność pojazdu samochodowego według wpisu w dowodzie rejestracyjnym albo użytkownikiem pojazdu samochodowego na podstawie umowy leasingowej lub kredytowej, do wglądu
 • zgodę zarządcy drogi na przeprowadzenie imprezy kulturalniej lub innego przedsięwzięcia w strefie zakazu ruchu;
 
           6. osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
           prowadzących działalność gospodarczą polegająca na transporcie leków w pojazdach wyposażonych w urządzenia
           grzewczo-chłodzące do aptek i podmiotów leczniczych działających w strefie;
           zalecany formularz w postaci papierowej GM-20-06
 • kopia dokumentu potwierdzającego własność lub współwłasność pojazdu samochodowego według wpisu w dowodzie rejestracyjnym albo użytkownikiem pojazdu samochodowego na podstawie umowy leasingowej lub kredytowej do wglądu
 
         7. osób niepełnosprawnych:
         zalecany formularz w postaci papierowej GM-20-07
 • dokument potwierdzający własność lub współwłasność pojazdu samochodowego według wpisu w dowodzie rejestracyjnym albo użytkownikiem pojazdu samochodowego na podstawie umowy leasingowej lub kredytowej, do wglądu
 • karta osoby niepełnosprawnej, do wglądu
 • Uwaga! w przypadku braku możliwości złożenia wniosku elektronicznego lub papierowego przez osoby niepełnosprawne wjazd na ul. Aleja Niepodległości od strony ul. Kupieckiej – Ciesielskiej oraz ul. Kupieckiej  - Plac Powstańców Wielkopolskich możliwy będzie po zadzwonieniu do Centrum Monitoringu na nr telefonu 68 457 56 53, czynne całodobowo i okazaniu karty osoby niepełnosprawnej do kamery monitoringu miejskiego zlokalizowanego przy wjeździe;
 
        8. kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, służb uprawnionych, tj. porządkowych, organów ścigania, służb ratunkowych,
        służb miejskich pojazdami agencji ochrony lub podmiotów działających na zlecenie miasta w trakcie realizacji usług publicznych itd.
        zalecany formularz w postaci papierowej GM-20-08
 • dokument potwierdzający własność lub współwłasność pojazdu samochodowego według wpisu w dowodzie rejestracyjnym albo użytkownikiem pojazdu samochodowego na podstawie umowy leasingowej lub kredytowej do wglądu
 
 

Czas realizacji

 • w przypadku kompletnego wniosku złożonego w formie elektronicznejdo 7 dni roboczych
 • w przypadku kompletnego wniosku złożonego w formie papierowej  - do 7 dni roboczych
 • w przypadku osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości złożenia wniosku komórka organizacyjna urzędu właściwa ds. obsługi monitoringu miejskiego umożliwi osobom niepełnosprawnym wjazd w strefę po zadzwonieniu do centrum monitoringu miejskiego i okazaniu karty osoby niepełnosprawnej do kamery monitoringu miejskiego zlokalizowanej przy wjeździe – niezwłocznie
 
 

Opłaty

Brak
 
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie w postaci papierowej rozpatruje Prezydent Miasta Zielona Góra
w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wjazdu w strefę
 
 

Uwagi

 • wymóg zgody na wjazd strefę zakazu ruchu obejmuje ulice: Jana Sobieskiego, Pod Filarami, Stary Rynek, Krawiecką, Mariacką, Kościelna, Kazimierza Lisowskiego, Adama Mickiewicza, Stefana Żeromskiego, Kupiecką, Aleję Niepodległości, dr Pieniężnego (droga wewnętrzna), Bolesława Chrobrego (Plac Teatralny);graficzne określenie strefy zakazu ruchu dostępne jest na stronie internetowej miasta pod adresem https://www.zielona-gora.pl
 • swobodny wjazd w strefę zakazu ruchu obejmuje pojazdy zaopatrzenia, firmy kurierskie i firmy ochroniarskie, w tym bankowozy: w dni poniedziałek-piątek w godzinach od 500 do 1100 oraz w soboty w godz. od 500 do 900
 • w strefie strefę zakazu ruchu (deptaka) obowiązuje strefa zamieszkaniaznak drogowy D 40  "Strefa zamieszkania" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego: pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych,
 • opłata skarbowa za okazanie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego    odpisu, wypisu lub kopii – wynosi 17 zł;  nie podlega opłacie dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ: upoważniające tylko do odbioru dokumentów lub  udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
 

Podstawa prawna

 • art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988
 • § 3 ust. 1 pkt 4, § 4 ust. 1, § 6 ust. 1, § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu nr DZ.RD.7220.2.19.2020.KW z dnia 27 maja 2020 „Deptaku” oraz opinią Policji nr RD.5321.132.2020.PS z dnia 10 maja 2020r.,
 • zarządzenie nr 473.2022 r. w sprawie określenia zasad wjazdu w strefę zakazu ruchu
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Czerniawski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-10 08:20:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Czerniawski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-10 09:03:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Czerniawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-05 09:16:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8873 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony