ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: DOTACJE DO WYMIANY OGRZEWANIA 2022 ROKDrukuj informacjęSprawa: DOTACJE DO WYMIANY OGRZEWANIA 2022 ROK

Szczegóły informacji

DOTACJE DO WYMIANY OGRZEWANIA 2022 ROK

Wydział: Ochrona środowiska

Ogłoszono dnia: 2022-02-01 12:57:24

Termin załatwienia

Wnioski opiniowane są w ciągu 60 dni od daty określającej ostateczny termin składania wniosków

Osoba kontaktowa

Emilia Gaik, Ewa Szymańska

Miejsce załatwienia

Złożenie wniosku:
 • osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w budynku Urzędu Miasta przy
  ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta, na stanowiskach nr 5 lub 6 Departamentu Rozwoju Miasta, tel. (+48) 68 45 64 828; (+48) 68 45 64 830;
 • za pośrednictwem poczty.

Telefon kontaktowy

68 47 55 684, 68 45 44 670

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

 • Składający wniosek zostanie powiadomiony o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia lub odmowie udzielenia dotacji

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra

Wymagane Dokumenty

Zgodnie z procedurą - poniżej znajdują się załączniki (ogłoszenie, wniosek oraz druki wymaganych zgód)

Czas realizacji

Wnioski opiniowane są w ciągu 60 dni od daty określającej ostateczny termin składania wniosków

Opłaty

 • opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w wysokości: 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu (rodzicie, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu
 • opłatę skarbową można uiścić:
 • w kasach Urzędu Miasta, przy ul. Podgórnej 22 (parter), w godzinach od 8:30 do 14:00,
 • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
 • w placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze – bez prowizji,
Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta Zielona Góra dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Budżet i finanse – Numery rachunków bankowych.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje

Uwagi

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r.
  poz. 1973 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923
  z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372
  z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
  w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. nr 121 poz. 810);
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis (Dz. Urz. UE. L Nr 352, str. 1 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz.UE.L Nr 190, str. 45 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 str. 9 z późn. zm.);
 • uchwała nr LXIV.870.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r.
  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 545 z późn. zm.);
 • uchwała nr VIII.152.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Czerniawski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-01 12:52:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Czerniawski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-01 12:57:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Czerniawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-07 14:33:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3523 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony