ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: PODZIAŁ LOKALU NA ODRĘBNE JEDNOSTKI MIESZKALNEDrukuj informacjęSprawa: PODZIAŁ LOKALU NA ODRĘBNE JEDNOSTKI MIESZKALNE

Szczegóły informacji

PODZIAŁ LOKALU NA ODRĘBNE JEDNOSTKI MIESZKALNE

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Sprawy mieszkaniowe

Ogłoszono dnia: 2006-07-13 22:59:19

Termin załatwienia

*

Miejsce załatwienia

 
ul. Aleja Zjednoczenia 110 B
65-120 Zielona Góra
Referat Lokalowy
pok. 1, tel. 47 94 539

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra, parter

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek o podzial lokalu. (druk do pobrania i wypełnienia)
  • Dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku, np. opinia ZGKiM, projekt podziału.

Czas realizacji

  • Do 30 dni

Opłaty

  • Nie ma.

Tryb odwoławczy

  • Wniosek ponownie rozpatrzy Społeczna Komisja Mieszkaniowa, o ile zaistnieją nowe okoliczności.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. - jednolity tekst)
  • Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733)
  • Uchwała nr LI/603/02 Rady Miasta Zielona Góra z 29 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
  • Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80, poz. 903 z 2000 r. - jednolity tekst)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony