ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: PRZYDZIAŁ LOKALU ZAMIENNEGO Z POWODU WYKWATEROWANIA Z BUDYNKÓW ZAGROŻONYCH, PRZEZNACZONYCH DO KAPITALNEGO REMONTU, INWESTYCJI, ROZBIÓRKIDrukuj informacjęSprawa: PRZYDZIAŁ LOKALU ZAMIENNEGO Z POWODU WYKWATEROWANIA Z BUDYNKÓW ZAGROŻONYCH, PRZEZNACZONYCH DO KAPITALNEGO REMONTU, INWESTYCJI, ROZBIÓRKI

Szczegóły informacji

PRZYDZIAŁ LOKALU ZAMIENNEGO Z POWODU WYKWATEROWANIA Z BUDYNKÓW ZAGROŻONYCH, PRZEZNACZONYCH DO KAPITALNEGO REMONTU, INWESTYCJI, ROZBIÓRKI

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Sprawy mieszkaniowe

Ogłoszono dnia: 2006-07-13 22:45:46

Termin załatwienia

*

Miejsce załatwienia

Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 
ul. Boh. Westerplatte 23,
65-078 Zielona Góra
 pok. 1,  tel. 47 94 539

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra, parter

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek o przydział lokalu zastępczego. (druk do pobrania i wypełnienia)
  • Dokumenty uzasadniające wniosek.

Czas realizacji

  • Do 30 dni.

Opłaty

  • Nie ma.

Tryb odwoławczy

  • Wniosek ponownie rozpatrzy Społeczna Komisja Mieszkaniowaj, o ile zaistnieją nowe okoliczności.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. - jednolity tekst)
  • Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733)
  •  

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony