ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: ZASTRZEŻENIE ALBO COFNIĘCIE ZASTREŻENIA NUMERU PESELDrukuj informacjęSprawa: ZASTRZEŻENIE ALBO COFNIĘCIE ZASTREŻENIA NUMERU PESEL

Szczegóły informacji

ZASTRZEŻENIE ALBO COFNIĘCIE ZASTREŻENIA NUMERU PESEL

Wydział: Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców

Ogłoszono dnia: 2023-11-17 14:55:59

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Departament Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Ewidencji Ludności,
ul. Aleja Niepodległości 10, II piętro,
 • pokój 206, tel. +48 68 47 51 822, 68 47 51 821 - zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia
 • pokój 210, tel. +48 68 47 51 833                        - zaświadczenia z rejestru zastrzeżeń numeru PESEL
 
Usługę można zrealizować elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl lub w aplikacji mObywatel

Adres e-mail

sprawyobywatelskie@um.zielona-gora.pl

Sposób załatwienia

 •  potwierdzenie zastrzeżenia albo cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL – z urzędu,
 •  zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń   numerów PESEL – na wniosek.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Zielona Góra, aleja Niepodległości 10, 65-048 Zielona Góra

Wymagane Dokumenty

 • wniosek  o zastrzeżenie albo cofniecie zastrzeżenia numeru PESEL składany w dowolnym organie gminy w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • dokument potwierdzający tożsamość.

Czas realizacji

Niezwłocznie

Opłaty

 • potwierdzenie zastrzeżenia albo cofnięcia zastrzeżenia  numeru PESEL – bez opłaty,
 • zaświadczenie zawierający odpis danych z rejestru – opłata skarbowa w wysokości 17 zł.  

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

 • możliwość zastrzeżenia numeru PESEL ma na celu ograniczenie kradzieży danych i zmniejszenia skali zjawiska wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych na inną osobę (m.in. umowy kredytu, umowy pożyczki, umowy sprzedaży nieruchomości), bez wiedzy i zgody właściciela, a także zjawiska tzw. SIM swappingu, czyli wyrobienia duplikatu karty SIM, która może być potem użyta do nielegalnego autoryzowania transakcji,
 • w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL gromadzone są dane pełnoletnich obywateli polskich
  i cudzoziemców
  ;
 • zastrzeżenie numeru PESEL lub cofnięcie zastrzeżenia można dokonać:
 1. osobiście w organie dowolnej gminy na wniosku utrwalonym w postaci papierowej,  opatrzonym własnoręcznym podpisem,
 2. przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie obywatel.gov.pl lub przez aplikację mObywatel;
 • w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia  można dokonać  przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do dokonania tej czynności. W takim przypadku wymagane jest uzasadnienie złożenia wniosku przez pełnomocnika;
 • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie albo cofniecie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć opiekun prawny albo kurator. W takim przypadku wymagane jest przedłożenie do wglądu orzeczenia sądowego potwierdzającego wyznaczenie opiekunem lub kuratorem;
 • automatyczne zastrzeżenie numeru PESEL następuje w przypadku:
a) unieważnienia dowodu osobistego na skutek jego utraty lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
b) rejestracji zgonu,
 • pomiędzy cofnięciem zastrzeżenia numeru PESEL a jego ponownym zastrzeżeniem musi upłynąć 30 minut;
 • każdy pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec ma prawo wglądu do swoich danych  przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numeru PESEL przy użyciu usługi elektronicznej dostępniej na stronie obywatel.gov.pl;
 • każdy pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec ma prawo uzyskać w dowolnym organie gminy zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis jego danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Wniosek składa się:
 1. na piśmie  utrwalonym w postaci papierowej,  opatrzonym własnoręcznym podpisem,
 2. w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 • ochrona danych osobowych: administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zastrzeżeniem albo cofnięciem zastrzeżenia numeru PESEL jest Prezydent Miasta Zielona Góra; przetwarzane danych jest realizowane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta wynikającym z ustawy o ewidencji ludności ; ma Pan/Pani prawo do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych, dostępu do ich treści oraz żądania  sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania; szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z zastrzeżeniem albo cofnięciem zastrzeżenia numeru PESEL są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Co i jak załatwić w urzędzie? - Dowody osobiste, meldunki, rejestr wyborców oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich , aleja Niepodległości 10, II piętro

Podstawa prawna

 • ustawa  z dnia 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL (Dz. U. z 2023 r. poz. 2485).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Czerniawski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-17 14:53:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Czerniawski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-17 14:55:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Czerniawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-17 14:55:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony