ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTALCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA Drukuj informacjęSprawa: DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTALCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Szczegóły informacji

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTALCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Wydział: Dofinansowania i dotacje dla jednostek oświatowych

Ogłoszono dnia: 2015-08-10 08:54:09

Termin załatwienia

Termin wypłaty dofinansowania uzależniony jest od otrzymania od Wojewody na rachunek bankowy Miasta Zielona Góra środków Funduszu Pracy

Miejsce załatwienia

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Zachodnia 63 a
65-552 Zielona Góra
 
pokój nr 207
tel.: (+48) 068 45 64 962 ( 975 )

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Zachodnia 63 a
65-552 Zielona Góra
 
pokój nr 207
tel.: (+48) 068 45 64 962 ( 975 )

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia - (druk do pobrania i wypełnienia)
Do wniosku należy dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną przez pracodawcę kwalifikacji wymaganych do prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych;
 • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie młodocianego pracownika;
 • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego i świadectwo pracy młodocianego pracownika;
 • dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia (świadectwa pracy wydane przez poprzednich pracodawców);
 • w przypadku, gdy przyuczenie do wykonywania określonej pracy trwało dłużej niż 6 miesięcy - oświadczenie, że młodociany był uczestnikiem Ochotniczych Hufców Pracy oraz świadectwo ukończenia gimnazjum;
 • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin;
 • dokument potwierdzającego dane rejestrowe pracodawcy (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego);
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.  Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Czas realizacji

Termin wypłaty dofinansowania uzależniony jest od otrzymania od Wojewody na rachunek bankowy Miasta Zielona Góra środków Funduszu Pracy

Opłaty

Nie podlega

Uwagi

Kserokopie dokumentów załączonych do wniosku należy potwierdzić za zgodność z oryginałem

Podstawa prawna

 • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);
 • art. 37  ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 743);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010z późń.zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.
   w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r.  poz. 391);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn.zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-10 08:53:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-10 08:54:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Czerniawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-02 13:32:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony