ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Drukuj informacjęSprawa: WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Szczegóły informacji

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Budowy i remonty dróg/zajęcie pasa drogowego

Ogłoszono dnia: 2006-06-26 15:58:30

Miejsce załatwienia

Biuro Zarządzania Drogami

ul. Zjednoczenia 110 b
pok. 2
tel. 068 479 45 34

Miejsce odbioru

Biuro Zarządzania Drogami
ul. Aleja Zjednoczenia 110 b

 
tel. 068 479 45 39
– pok. 1

Wymagane Dokumenty

Przy wydaniu zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym
 • Wniosek (druk do pobrania i wypełnienia na dole strony) o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego ulicy, z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 • Projekt organizacji ruchu drogowego – cztery egzemplarze.
 • Projekt zabezpieczenia terenu pasa drogowego – dwa egzemplarze.
 • Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1: 1000 odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z zaznaczoną granicą pasa drogowego oraz naniesioną trasą budowanej sieci i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia,
 • Harmonogram robót, umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie (w przypadku etapowania robót).
 • Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót.
 • Pełnomocnictwo na prowadzenie robót / w przypadku, gdy występującym o zezwolenie nie jest Inwestor.
 
Przy wydaniu zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
 
 • Wniosek (druk do pobrania i wypełnienia na dole strony) o wydanie decyzji zezwalającej na urządzeń w pasie drogowym, z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 • Plan sytuacyjny z zaznaczoną granicą pasa drogowego oraz trasą urządzeń objętych wnioskiem.

Czas realizacji

 • Miesiąc

Opłaty

Drogi krajowe i wojewódzkie
- zajęcie jezdni do 20 % ( 2,00 zł), zajęcie jezdni od 20% do 50 % (8 zł), zajęcie jezdni pow. 50% ( 10zł ),
- zajęcie chodnika ( 2,00 zł ),
- zajęcie pobocza ( 1,00 zł).
 
Drogi powiatowe i gminne
- zajęcie jezdni do 20 % ( 1,50 zł ), zajęcie jezdni od 20% do 50 % ( 6 zł ), zajęcie jezdni pow. 50% ( 8zł )
- zajęcie chodnika ( 1,50 zł ),
- zajęcie pobocza ( 0,75 zł).

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem prezydenta miasta, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Na podstawie art.19 ust.5 i art. 40 ust. 1 ust. 2 pkt 1, ust 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115) oraz §2 ust.1,2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 z dnia 19 czerwca 2004r.), uchwały nr XXV/232/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 11 maja 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra (Dz.U.W.Lubuskiego Nr.36 poz. 625 z dnia 4 czerwca 2004r.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz.1071 j.t. z późn. zm.) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra.
« powrót do poprzedniej strony