ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Drukuj informacjęSprawa: WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Szczegóły informacji

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wydział: Budowy i remonty dróg/zajęcie pasa drogowego

Ogłoszono dnia: 2006-06-26 15:58:30

Termin załatwienia

• w przypadku zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Miasta, • w przypadku uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi wewnętrznej, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku, • w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku, • w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania przez wnioskodawcę,

Miejsce załatwienia

 
Departament Zarządzania Drogami – Biuro Zarządzania Pasem Drogowym
ul. Podgórna 22
Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 2
tel. 068 456 48 32

Adres e-mail

Miejsce odbioru

 
 
Departament Zarządzania Drogami – Biuro Zarządzania Pasem Drogowym
ul. Podgórna 22
Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 2
tel. 068 456 48 32

Wymagane Dokumenty

 • przy wydaniu zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym
   
 • wniosek (druk do pobrania i wypełnienia na dole strony) o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego ulicy, z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 • projekt organizacji ruchu drogowego – cztery egzemplarze (zatwierdzony przez tut. Departament),
 • projekt zabezpieczenia terenu pasa drogowego – dwa egz.,
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1: 1000 odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z zaznaczoną granicą pasa drogowego oraz naniesioną trasą budowanej sieci i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia,
 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót,
 • pełnomocnictwo na prowadzenie robót / w przypadku, gdy występującym
  o zezwolenie nie jest inwestor/ oraz dowód opłacenia za pełnomocnictwo.
     
   
   
 • przy wydaniu zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
   
 • wniosek (druk do pobrania i wypełnienia na dole strony) o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczoną granicą pasa drogowego oraz trasą urządzeń objętych wnioskiem.

Czas realizacji

 • Miesiąc

   

Opłaty

Opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni:
 
 •   dla dróg krajowych:
 • przy zajęciach jezdni do 20 % szerokości  - 2,50 zł
 •   przy zajęciach jezdni powyżej 20 % i do 50 %  - 8,00 zł
 •   przy zajęciach jezdni powyżej 50 %  - 10,00 zł
   
 • dla dróg wojewódzkich:
 •    przy zajęciach jezdni do 20 % szerokości - 2,00 zł
 •   przy zajęciach jezdni powyżej 20 % i do 50 %   - 8,00 zł
 •   przy zajęciach jezdni powyżej 50 %  - 8,00 zł
   
 • dla dróg powiatowych
 •    przy zajęciach jezdni do 20 % szerokości  - 3,00 zł
 •   przy zajęciach jezdni powyżej 20 % i do 50 %  - 7,00 zł
 •   przy zajęciach jezdni powyżej 50 %  - 8,00 zł
   
 • dla gminnych:
 •   przy zajęciach jezdni do 20 % szerokości     - 2,00 zł
 •   przy zajęciach jezdni powyżej 20 % i do 50 %         - 5,00 zł
 •   przy zajęciach jezdni powyżej 50 %  - 7,00 zł
   
   
   
   
 • chodniki, place zabaw, zatoki postojowe i autobusowe, ścieżki rowerowe i ciągi piesze:
 •   dla dróg krajowych - 2,00 zł
 •   dla dróg wojewódzkich - 2,00 zł
 •   dla dróg powiatowych - 2,00 zł
 •   dla dróg gminnych -2,00 zł
   
   
 • pozostałe elementy pasa drogowego/inne:
 •    dla dróg krajowych - 1,50 zł
 •   dla dróg wojewódzkich - 1,50 zł
 •   dla dróg powiatowych - 1,50 zł
 •   dla dróg gminnych - 1,50 zł

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
   

Podstawa prawna

 
 • art. 19 ust. 5 i art. 40 ust. 1 ust. 2 pkt 1, ust 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
  o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 – tekst jedn. ze zm.),
   
 • §2 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481 – tekst jedn. ze zm.),
 
 • uchwała nr XXX.328.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra (Dz. U. W. Lubuskiego poz. 756),
 
 • uchwała nr XXXIII.375.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg  publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra (Dz. U. W. Lubuskiego, poz. 1187),
   
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 -tekst jedn. ze zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-26 15:57:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-26 15:58:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-06 09:18:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23879 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony