ˆ

Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne

Szczegóły informacji

Zieleń miejska i lasy

Informacja ogłoszona dnia 2006-06-22 11:46:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Cele programu to: 1) Poprawa zdrowotności zieleni miejskiej i lasów oraz ich wytrzymałości na zanieczyszczenia i antropopresję 2) Zwiększenie walorów i atrakcyjności zieleni i lasów oraz nadanie im wyrazistego charakteru, podkreślającego, że stanowią specjalność zielonogórską. 2. Uznaje się za istotne dla rozwoju miasta i poprawy warunków zamieszkiwania w nim utrzymanie, rozwijanie i podkreślanie charakteru zielonego miasta. Zieleń miejska i lasy, stanowiące tradycyjny atut miasta Zielona Góra, są zagrożone przez zanieczyszczenia środowiska, zmniejszanie ich przestrzeni życiowej, niekontrolowaną eksploatację, brak spójnej, całościowej polityki ich zagospodarowania. 3. Na realizację programu operacyjnego Zieleń miejska i lasy składają się następujące przedsięwzięcia: 1) Koordynację działań różnych podmiotów w których gestii leży gospodarka zielenią i lasami 2) Modernizacja funkcji lasów w obrębie miasta Zielona Góra. Zmiana zarówno ich statusu jak i sposobu zagospodarowania jako lasów ochronnych i rekreacyjno-wypoczynkowych o Doprowadzenie do uznania lasów w obrębie miasta za lasy ochronne o Podniesienie wieku rębności lasów 3) Zwiększenie powierzchni parków w mieście na zasadzie adaptacji części lasów, szczególnie w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i w obrębie tzw. terminali leśnych (o których mowa w programie Wypoczynek). 4) Zmiana składu gatunkowego lasów (w szczególności zwiększenie udziału drzew liściastych), wprowadzanie podszytów i usuwanie posuszu. 5) Zmiana strukturę nasadzeń zieleni miejskiej (wprowadzenie gatunków odpornych na zanieczyszczenia i na niedobór wody, zwiększenie udziału gatunków liściastych w parkach). Uzupełnienie nasadzeń. 6) Zakwalifikowanie jako pomniki przyrody znajdujących się w Zielonej Górze starych drzew unikatowych gatunków, w tym również arboretum, oraz wyeksponowanie ich jako jednej z ciekawostek turystycznych 7) Wspieranie inicjatywy odtworzenia Ogrodu Botanicznego, który istniał przed 1945 rokiem przy ulicy Botanicznej a którego pozostałości znajdują się na terenach lasu komunalnego. 8) Ograniczenie stosowania soli do likwidacji śliskości zimowej 9) Konsekwentna rozbudowa zieleni miejskiej. Wprowadzenie fontann i drobnej architektury. 10) Reaktywowanie w nowej formie konkursy aktywizujące mieszkańców w zakresie dbałości o środowisko i estetykę otoczenia oraz współtworzenia wizerunku miasta zieleni. Oprócz tradycyjnych konkursów na najpiękniejszy balkon, podwórko, klomby czy dywany kwiatowe należy rozważyć nowe możliwości. Nagrody, oprócz charakteru prestiżowego, mogą mieć też wymiar ekonomiczny (np. zwolnienie z podatku gruntowego). 11) Wyposażenie terenów lasów w urządzenia turystyczne (parkingi, tereny piknikowe, śmietniki, tereny sportowe). 12) Zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci w lasach o Budowę składowisk odpadów przemysłowych w wyniku której można się spodziewać ograniczenia zjawiska dzikich wysypisk o Rozważenie wykorzystania Straży Miejskiej do wykrywania winnych powstawania dzikich wysypisk o Prowadzenie akcji wywózki gruzu i śmieci wielkogabarytowych na odpowiednie wysypiska.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-22 11:45:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-22 11:46:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-27 13:55:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2452 raz(y)