Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie

Szczegóły informacji

Informacje nieudostępnione oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja ogłoszona dnia 2006-06-19 11:19:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA:   wniosek o udostępnienie dokumentów w trybie dostępu do informacji publicznej zamieszczono jako załącznik do pobrania u dołu strony.
 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP
 
Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, można uzyskać na  pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony u Rzecznika Praw Mieszkańców Zielonej Góry.
KONTAKT
Rzecznika Praw Mieszkańców Zielonej Góry
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
IV piętro, pokoje nr 415, 416
tel.: (+48) 068 45 64 416, (+48) 068 45 64 415 fax: (+48) 068 45 64 155
email.:
 
 Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 - tekst jednolity)
adres:   
 
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, czyli niezależnie działający serwis internetowy składający się z systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
.
Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej było i jest niezbędne dla funkcjonowania ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 
Ustawie muszą się podporządkować władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Wspomniana ustawa nakazuje organom władzy państwowej i innym podmiotom udostępniać każdą informację o sprawach publicznych.
 
Dodatkowe koszty udostępnienia informacji publicznej
Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Prezydent Miasta Zielona Góra może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom związanym z realizacją wniosku.
Ustaloną indywidualnie opłatę można wnieść w kasach Urzędu Miasta Zielona Góra lub na konto:
PKO BP SA Zielona Góra Nr rachunku 83 1020 5402 0000 0702 0028 0784
 
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Wyjątek stanowią informacje podlegające ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
 
Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny.
Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
 
- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
 
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
 
Poniżej:
- wniosek o udostępnienie dokumentów w trybie dostępu do informacji publicznej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-19 11:19:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Czerniawski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-19 11:19:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Czerniawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-04 09:36:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31875 raz(y)