ˆ

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Informacja ogłoszona dnia 2006-06-19 11:42:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

  1. Studium zostało uchwalone w 2000 roku poprzez przyjęcie uchwały Nr XXIV/256/2000 przez Radę Miasta Zielona Góra.

  2. W sierpniu 2008 roku Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXVIII/392/08, którą uchyliła dokument z 2000r.

  3. W grudniu 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr III/19/10 zmieniającą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra

  4. W marcu 2014 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LXIV.556.2014 zmieniającą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra

  5. W czerwcu 2014 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LXVIII.599.2014 zmieniającą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra

  6. W czerwcu 2015 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr XVIII.139.2015 zmieniającą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra

Studium określa zasady polityki przestrzennej i rozwoju miasta Zielona Góra oraz występujące uwarunkowania ich realizacji. Opracowanie to nie określa czasookresu przyjętych rozwiązań. Dokument zawiera następujące części:
 
  • tekstową, składającą się z tomu dotyczącego uwarunkowań oraz tomu dotyczącego kierunków polityki przestrzennej;

  • graficzną, składającą się z 9 rysunków, na których zobrazowano uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego z podziałem na różne dziedziny tematyczne.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego przyjęte w Studium skupiają się na celach spójnych z określonymi w dokumentach strategicznych: Koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, ustaleniami Strategii rozwoju i Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego, zapewniając zrównoważony i harmonijny rozwój z zachowaniem ładu przestrzennego.

Zdefiniowane w studium cele i kierunki rozwoju przestrzennego miasta winny umożliwić osiągnięcie stabilizacji: przestrzennej, programowej, środowiskowej, społecznej i technicznej, zachowując jednocześnie cechy i zasady zgodne z warunkami zrównoważonego rozwoju miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-19 11:41:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-19 11:42:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-14 09:33:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
156050 raz(y)