ˆ

Planowanie przestrzenne

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-21 09:27:22 przez Agnieszka Kaczmarek, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kąpieliska przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zielona Góra uchwały nr XXXIV.599.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kąpieliska przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze.
            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 22 lutego 2021 r.
            Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: , z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski dotyczące strategicznej oceny na środowisko można złożyć również ustnie do protokołu.
Właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra. 
 
 
Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych
uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych
 
           Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit.g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 
          Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Prezydent Miasta Zielona Góra. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Zielona Góra za pomocą e-mail: . Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 lub 6.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kaczmarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-21 09:24:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Kaczmarek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-21 09:27:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Kaczmarek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-21 09:27:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
43 raz(y)