Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Inwestycje oddziaływujace na środowisko

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz o przesłaniu wniosków o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną, Nowy Kisielin, gmina Zielona Góra, obręb 0055, nr ewidencyjny działki 399

Informacja ogłoszona dnia 2023-05-25 14:16:43 przez Ewa Szymańska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Prezydent Miasta Zielona Góra zawiadamia strony postępowania, że w dniu 5 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną, Nowy Kisielin, gmina Zielona Góra, obręb 0055, nr ewid. działki 399.
Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu, w szczególności mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne lub ustne wnioski i uwagi dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Departamentu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielona Góra (p. 108 budynku przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze) w godz. 830-1600 w poniedziałki, 830-1530 od wtorku do czwartku i 830-1500 w piątki.
Jednocześnie Prezydent Miasta Zielonej Góry zawiadamia strony postępowania administracyjnego o zwróceniu się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-25 14:16:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Szymańska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-25 14:16:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Szymańska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-25 14:16:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
90 raz(y)