ˆ

Inwestycje oddziaływujace na środowisko

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-27 12:28:26 przez Maciej Kościelniak, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) Prezydent Miasta Zielona Góra informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
powstaniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów na terenie części działki nr ew. 224/14 obr. 0046 Kiełpin w Zielonej Górze
 
  1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte dnia 12 sierpnia 2021 r. na wniosek Pana Pawła Spirydowicza, reprezentującego TULAN Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 16.
  2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  3. Informacje o wniosku, raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia i postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra pod numerami: 244/2021, 297/2021, 17/2022, 18/2022 i 19/2022.
  4. Informuje się o:
  • możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Departamentu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielona Góra (pok. 109 budynku przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze) w godz. 730-1600 w poniedziałki i 730-1530 od wtorku do czwartku i 730-1500 w piątki) po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie (68 45 44 658) lub drogą elektroniczną ( ),
  • możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można, w terminie 30 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, stanowisko 5 lub 6, ustnie do protokołu w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, pok. 109 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres . Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
  1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana zostanie przez Prezydenta Miasta Zielona Góra po rozpatrzeniu uwag i wniosków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Kościelniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-27 12:27:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Kościelniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-27 12:28:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Kościelniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-27 12:28:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
115 raz(y)