Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Warunki zabudowy

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-23 15:34:51 przez Katarzyna Maślana, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 115/37 obręb 0047 przy ul. Ochla-Dębowa Polana w Zielonej Górze

Akapit nr 2 - brak tytułu

DR-WZ.6730.296.2022.AD         
         Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Państwa Anny i Pawła Muszyńskich, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 115/37 obręb 0047 przy ul. Ochla-Dębowa Polana w Zielonej Górze.
         Z decyzją Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 208/2022 o warunkach zabudowy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
        Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zielona Góra, w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji.
         W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
        Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dudzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-23 15:34:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-23 15:34:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-23 15:34:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
92 raz(y)