Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej

Szczegóły informacji

Zadania zgłoszone w ramach Inicjatywy Lokalnej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-09-14 12:16:44 przez Iryna Brovko

Zadania zgłoszone w ramach Inicjatywy Lokalnej w roku 2018

1. Informacja na temat zgłoszonych wniosków o wsparcie inicjatywy lokalnej i stanie ich realizacji.
 
2. Wnioski na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zgłoszone w 2018 r.
 
Wnioski zawierają informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych. Wyłączenie jawności dokonano na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania, itp.
Osoba dokonująca wyłączenia: Iryna Brovko, Biuro Analiz i Rozwoju, Departament Prezydenta Miasta.
Podstawa prawna: art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669)

Załączniki