Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Jakość powietrza w Zielonej Górze

Szczegóły informacji

Jakość powietrza w Zielonej Górze

Informacja ogłoszona dnia 2017-07-03 12:13:41 przez Emilia Gaik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Aktualne pomiary
 
Dane pochodzą z czujnika Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Zielonej Górze określa poziomy stężeń zanieczyszczeń powietrza w ramach prowadzonego monitoringu środowiska, na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Krótkiej w Zielonej Górze. W ramach monitoringu prowadzone są ciągłe pomiary 6 substancji: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla  (CO), pyłu zawieszonego PM 10, pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu. WIOŚ zobligowany jest do monitorowania i informowania o stopniu zanieczyszczeń powietrza na terenie Zielonej Góry i województwa. W oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska oraz na podstawie serii pomiarowych uzyskanych między innymi z ww. stacji, corocznie przeprowadzana jest ocena jakości powietrza dla strefy  Zielona Góra. Wyniki pomiarów zanieczyszczeń publikowane są na stronie internetowej: http://www.zgora.pios.gov.pl/category/monitoring/powietrze/.
 
 
Aktualne pomiary i prognoza krótkoterminowa
 
 
Jakość powietrza w Europie
 
 
Programu Ochrony Powietrza
 
Od 2007 roku w Zielonej Górze notuje się przekroczenie dopuszczalnego stężenia jednej z wymienionych substancji tj. benzo(a)pirenu, który jest zanieczyszczeniem pochodzącym głównie ze spalania paliw w zbyt niskiej temperaturze, z niewystarczającą ilością tlenu- najczęściej w paleniskach domowych i małych lokalnych kotłowniach. Na podstawie przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu i zakwalifikowania Zielonej Góry do strefy C Zarząd Województwa Lubuskiego opracował Program ochrony powietrza (POP) dla Zielonej Góry. 
 
Miasto Zielona Góra bierze udział we wdrażaniu Programu Ochrony Powietrza, corocznie przedkładając Zarządowi Województwa sprawozdanie z realizacji harmonogramu działań naprawczych, które opisane są w Programie i mają na celu obniżenie poziomu stężenia tego zanieczyszczenia. Działania naprawcze to przede wszystkim termomodernizacja budynków, wymiana stolarki okiennej, pieców węglowych na gazowe lub przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zakup autobusów niskoemisyjnych.
 
Analizując przekroczenia stężeń benzo(a)pirenu na przestrzeni lat, które generalnie notowane są w sezonie grzewczym Prezydent Miasta opracował Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN), którego realizacja i wdrażanie ma za zadanie obniżenie poziomu stężenia pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz zawartego w nim benzopirenu.
Obecnie na zlecenie Miasta przeprowadzana jest szczegółowa inwentaryzacja źródeł ciepła oraz przygotowywany jest Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Przeprowadzenie w/w działań pozwoli zdiagnozować newralgiczne miejsca z punktu widzenia zanieczyszczeń w powietrzu oraz ograniczyć emisję zanieczyszczeń ze źródeł niskiej emisji czyli lokalnych małych kotłowni i palenisk domowych opalanych paliwem stałym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Gaik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Gaik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-03 12:12:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-03 12:13:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-24 13:38:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19721 raz(y)