Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat (UO)

Szczegóły informacji

Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-01-23 12:43:28 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr - brak tytułu

 
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat
siedziba ul. Podgórna 22, V, VII p.
 • Kierownik Biura: Renata Łomża - pok. 702,
  tel. (+48) 68 45 64 702
  e-mail: 


Do głównych zadań Biura Użytkowania Wieczystego i Opłat należy prowadzenie procedur w sprawach:
 • ustalania opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • odszkodowań,
 • opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
(http://bip.zielonagora.pl/procedury/4/wydzial/9/ link co i jak załatwić w urzędzie? – gospodarowanie nieruchomościami, dzierżawy, sprzedaż -Karty usługi publicznej -  GM-15.
 
Kontakt:
 
 - podinspektor - pok. 715 tel. (+48) 68 45 64 715
  - podinspektor - pok. 716 tel. (+48) 68 45 64 716
  - podinspektor - pok. 716 tel. (+48) 68 45 64 716
  - inspektor pok.- 715 tel. (+48) 68 45 64 715
  - pom. adm.- pok. 507 tel. (+48) 68 45 64 507
  - inspektor - pok. 507  tel. (+48) 68 45 64 507
  - podinspektor - pok. 508 tel. (+48) 68 45 64 508
  - inspektor - pok. 508 tel. (+48) 68 45 64 508
  - inspektor - pok. 701 tel. (+48) 68 45 64 701
  - podinspektor - pok. 701 tel. (+48) 68 45 64 701
  - podinspektor - pok. 707 tel. (+48) 68 45 64 707