Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB)

Szczegóły informacji

Biuro Budżetu i Rachunkowości

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-06-23 08:02:34 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB)
 
Biuro Budżetu i Rachunkowości, ul. Podgórna 22, VI piętro
 
SKARBNIK MIASTA - EMILIA WOJTUŚCISZYN
nadzoruje merytorycznie
 
  • Planowanie budżetu i WPF analiza wykonania  
pokój 616
tel. 68 456 46 16
 
  • Rachunkowość budżetu Miasta
       sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej:
pokój 611
tel. 68 456 4611,
e-mail:
 
  • Centralizacja rozliczeń podatku VAT Miasta
pokój 611
tel.68 45 64 631
e-mail:
 
Kierownik Biura Budżetu i Rachunkowości
zastępca skarbnika do spraw budżetu i rachunkowości
 
 REGINA RENC
 
  • weryfikacja wadium, zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia
  • potwierdzanie zaangażowania środków finansowych
pok. 606, tel. 68 456 46 23;
pok. 617, tel. 68 456 46 17;
 
  • likwidatura i przelewy z tytułu zobowiązań
pok. 615, tel. 68 456 46 15
pok. 617, tel. 68 456 46 17;
 
  • ewidencja księgowa wydatków budżetowych
pok. 614, tel. 68 456 46 14;
pok. 606, tel. 68 456 46 23;
pok. 605A, el. 68 456 46 20;
 
  • naliczanie płac i wypłat dla osób fizycznych
pokój 612 – 613,
telefon. 68 456 46 12;  68 456 46 13,  68 456 46 18; 68 456 46 19;
 
Link do zakładki: NUMERY KONT BANKOWYCH