ˆ

Konsultacje społeczne

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały z inicjatywy Prezydenta Miasta z organizacjami pozarządowymi

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-09-29 08:58:32 przez Jerzy Wojtkowiak