Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Biuro Ochrony Środowiska

Szczegóły informacji

Biuro Ochrony Środowiska

Informacja ogłoszona dnia 2006-06-23 10:18:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Ochrony Środowiska
siedziba ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 - parter
 
Kierownik Biura - Urszula Podgajna - pok. 111
tel. (+48) 68 45 44 639
e-mail:
 
Obsługa kancelaryjna Biura/Sekretariat – Weronika Kijewska – pok.106
tel. (+48) 68 45 44 680
e-mail:
e-mail:
 
 
Do głównych zadań Biura Ochrony Środowiska należy prowadzenie procedur w sprawach dotyczących:
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu,
 • pozwolenia zintegrowanego,
 • ustalania wysokości opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów,
 • nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania,
 • decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia,
 • zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,
 • zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • postępowań w sprawach naruszenia stosunków wodnych na gruntach,
 • uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
 • zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzew lub krzewów,
 • uzgodnień kolizji planowanej inwestycji z zielenią,
 • uzyskania zaświadczenia o objęciu działki inwentaryzacją stanu lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach,
 • rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi,
 • wydawania dowodów rejestracyjnych jednostek pływających o długości do 24 m (system REJA24),
 • karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego,
 • dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych,
 • usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
 • udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie,
 • prowadzenia punktu konsultacyjnego w zakresie udzielania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”,
 • spraw związanych z udzielaniem dofinansowania w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”,
 • edukacji ekologicznej.
 
Co i jak załatwić w urzędzie? Karty usługi publicznej: KS-01, KS-02, KS-03, KS-04, KS-07, KS-10, KS-11, KS-12, KS-14, KS-15, KS-21, KS-22, KS-25, KS-27, KS-28, KS-33, KS-34, KS-36
 
Dane kontaktowe:
 • Angelika Andrzejewska (inspektor) zezwolenia i zgłoszenia usunięcia drzew – pok. 104, tel. (+48) 68 47 55 661
 
 • Jacek Barczyński (starszy inspektor) zezwolenia i zgłoszenia usunięcia drzew, nadzór nad lasami prywatnymi – pok. 101, tel. (+48) 68 45 44 678
 
 • Emilia Gaik (starszy inspektor) dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, dofinansowanie do systemów ogrzewania („Czyste Powietrze”, „Ciepłe Mieszkanie”), edukacja ekologiczna – pok. 107, tel. (+48) 68 47 55 684
 
 • Joanna Gretschel (inspektor) decyzje środowiskowe, pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – urlop wychowawczy.
 • Bożena Grygor (starszy inspektor) uzgodnienia dokumentacji w zakresie kolizji z zielenią, naruszenia stosunków wodnych na gruntach, karty wędkarskie – pok.  105, tel. (+48) 68 47 55 650,
 
 • Adriana Haryza (starszy inspektor) zaświadczenia o objęciu działki inwentaryzacją stanu lasu – pok. 105, tel. (+48) 68 47 55 650
 
 • Maciej Kościelniak (starszy inspektor) decyzje środowiskowe, rejestracja zwierząt egzotycznych, system REJA 24, opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – pok. 109 tel. (+48) 68 45 44 658
 
 • Patrycja Kruglicka (inspektor) pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, stacje bazowe, zgłoszenia eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia, decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, strategiczna mapa hałasu –  pok. 108, tel. (+48) 68 45 44 663
 
 • Marcin Senkowski (podinspektor) pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, usuwanie azbestu – pok. 109, tel. (+48) 68 47 55 656
 
 • Tomasz Sromala (starszy inspektor) zezwolenia i zgłoszenia usunięcia drzew, nadzór nad lasami prywatnymi – pok. 101, tel. (+48) 68 45 44 678
 
 • Ewa Szymańska (starszy inspektor) decyzje środowiskowe, dofinansowanie do systemów ogrzewania („Czyste Powietrze”) – pok. 108, tel. (+48) 68 45 44 670,

 
 • Wioletta Wasyluk (starszy inspektor) zezwolenia i zgłoszenia usunięcia drzew  – pok. 103, tel. (+48) 68 45 44 660
 
 • Ewa Wysocka (starszy inspektor) formy ochrony przyrody, programy z zakresu ochrony środowiska, dofinansowanie do systemów ogrzewania („Ciepłe Mieszkanie”), edukacja ekologiczna  – pok. 110, tel. (+48) 68 47 55 657

 
 • Michał Zwierzyński (podinspektor) dofinansowanie do systemów ogrzewania („Czyste Powietrze”, „Ciepłe Mieszkanie”), edukacja ekologiczna – pok. 106, tel. (+48) 68 47 55 658,

 
 
Geolog Powiatowy
tel. (+48) 68 47 55 667
Do zadań geologa powiatowego należy:
prowadzenie procedur z zakresu ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, w tym:
 • zgłoszenia prac geologicznych,
 • zgłoszenia projektu robót geologicznych dla wykorzystania ciepła ziemi,
 • zatwierdzania projektu robót geologicznych,
 • zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno inżynierskich,
 • zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża kopaliny,
 • przyjęcia innej dokumentacji geologicznej,
 • wydawania koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej,
Co i jak załatwić w urzędzie? Karty usługi publicznej: KS-16, KS-17, KS-18, KS-19, KS-20, KS-24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-23 10:18:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-23 10:18:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Czerniawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-21 12:26:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
59406 raz(y)