ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zielona Góra o przyjęciu dokumentu pn: "Program Ochrony Środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2020 - 2023 z perspektywą do roku 2027"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-01-04 10:58:01 przez Jerzy Wojtkowiak

Załączniki