Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Miejski Konserwator Zabytków

Szczegóły informacji

Referat Miejskiego Konserwatora Zabytków

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-07-08 10:07:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Referat Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Stary Rynek 1, Ratusz,
II piętro, pok. 15 ;
 
Procedury związane z realizacją zadań określonych przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra. (Karty usługi publicznej – RI-08, RI-09, RI-10).
 
Wniosek do Miejskiego Konserwatora Zabytków wraz z kompletem dokumentów można złożyć w budynku Urzędu Miasta ul. Podgórna 22 w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 lub w siedzibie ul. Stary Rynek 1 II piętro, pok. nr 15.
Odbiór przygotowanych decyzji odbywa się w siedzibie.
 
 
Kierownik Referatu
 
Izabela Ciesielska
tel. (+48) 68 45 64 959,
fax. (+48) 68 45 64 953,
e-mail:
 
Katarzyna Kielczewska podinspektor – pok. 15,
tel. (+48) 68 45 54 070
e-mail:
 
Anna Kubiak podinspektor – pok. nr 15,
tel. (+48) 68 45 64 070,
e-mail:
 

Procedury załatwienia spraw

Karty usług wraz wymaganymi wnioskami i załącznikami są dostępne w dziale Co i jak załatwić w urzędzie? / Budowy
 

Załączniki