Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Miejski Konserwator Zabytków

Szczegóły informacji

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-07-08 10:07:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Siedziba biura
ul. Stary Rynek 1, II piętro, pok. 15
e-mail:

Kierownik Biura - Izabela Ciesielska - Miejski Konserwator Zabytków
tel. (+48) 68 45 64 070,
fax. (+48) 68 45 63 953
e-mail:

Do głównych zadań Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:
  • prowadzenie procedur związanych z realizacją zadań określonych przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra. (Karty usługi publicznej - RI-08, RI-09, RI-10, RI-12, RI-13, RI-14).

Wniosek do Miejskiego Konserwatora Zabytków wraz z kompletem dokumentów można złożyć w budynku Urzędu Miasta ul. Podgórna 22 w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 2 i 5 lub w siedzibie ul. Stary Rynek 1 II piętro, pok. nr 15. Odbiór przygotowanych decyzji odbywa się w siedzibie Biura.
  • - inspektor - pok. 15 tel. (+48) 68 45 64 070
  • - inspektor - pok. nr 15 tel. (+48) 68 45 64 070
  • - inspektor - pok. 15 tel. (+48) 68 45 64 070

Załączniki