Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu

Szczegóły informacji

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-03-09 14:20:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. /o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne/ (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Ministrów z dnia 29 września 2005 r.w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. nr 200, poz. 1651) pragniemy poinformować, iż Urząd Miasta Zielona Góra uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".
 
 
Pisma ogólne
 
Sprawy obywatelskie
 
Sprawozdawczość budżetowa
 
Ośrodki szkolenia kierowców
 
Działalność gospodarcza
 
Zezwolenia
 
Rejestr wyborców
 
Zgromadzenia publiczne
 
Planowanie przestrzenne
 
Budownictwo
 
Geodezja i kartografia
 
Ochrona środowiska
 
Miejski Konserwator Zabytków
 
Jak złożyć wniosek ?
W celu złożenia elektronicznego wniosku dostępnego na elektronicznej platformie administracji publicznej ePUAP możesz, skorzystać z katalogu zdarzeń życiowych zawierającego sprawy posegregowane wg konkretnych sytuacji życiowych, których dotyczą.
Jeśli znasz dokładną nazwę sprawy, możesz ją znaleźć na alfabetycznej liście spraw lub wpisać jej nazwę w pole wyszukiwania na górze strony.
Możesz również znaleźć sprawę w katalogu tematycznym spraw lub według podziału terytorialnego.

Do złożenia elektronicznego wniosku nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym certyfikatem kwalifikowanym. Jednakże osoba, która złoży niepodpisany wniosek elektroniczny, zostanie wezwana w ciągu 3 dni przez organ gminy w celu podpisania dokumentu.

W celu skorzystania z tej możliwości, należy posiadać własne konto na ePUAPie czyli zarejestrowanie się w systemie.

Po założeniu konta, użytkownik może zalogować się do systemu. Istnieje możliwość edycji parametrów konta, jak również wyświetlenie uprawnień. Możliwe jest usunięcie konta z systemu.
Zaletą własnego konta jest elektroniczna skrzynka podawcza, która umożliwi Państwu komunikację z organami administracji. Posiadacze elektronicznego podpisu lub zaufanego profilu mogą wnioskować o wydanie zaświadczenia w postaci elektronicznej.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo automatycznie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
Pomoc dla użytkownika systemu ePUAP

Załączniki