Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zastępca Prezydenta Miasta

Szczegóły informacji

Zastępca Prezydenta Miasta

Informacja ogłoszona dnia 2007-12-24 09:57:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dariusz Lesicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA DS. GOSPODARCZYCH
 
Pokój: 108, I piętro
tel. (+ 48 68) 45 64 108,
tel. (+ 48 68) 45 64 118,
(+ 48 68) 45 64 855
 
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2002-2007
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (Słubice) Dyrektor Marketingu i Promocji/Główny Specjalista
- Pozyskiwanie i obsługa inwestorów polskich i zagranicznych
- Koordynacja i nadzór działu marketingu i Centrum Obsługi Inwestora
- Tworzenie i implementacja strategii marketingowych Strefy na rynki azjatyckie i europejskie
- Udział w ściągnięciu inwestycji o wartości kilkuset milionów euro. (m.in. Funai, VW, Essel Propack, Nord i inne)
2000-2002
Związek Międzygminny ODRA WARTA (Słubice) Dyrektor Związku
- Czynny współudział w utworzeniu Związku Międzygminnego oraz stworzeniu spółki dostarczającej gaz ziemny Media Odra Warta
- Tworzenie strategii budowy infrastruktury gazowej w woj. lubuskim wraz z partnerami niemieckimi
1998-2001
Prochem Zachód Sp. z o.o. (Słubice) Dyrektor Marketingu
- Obsługa inwestycyjna podmiotów gospodarczych
1996-1998
Urząd Wojewódzki (Gorzów Wlkp.) Pełnomocnik Wojewody ds. Kontaktów Zagranicznych
- Prowadzenie i koordynacja kontaktów zagranicznych UW
- Promocja województwa, koordynacja zadań preakcesyjnych
 
 
WYKSZTAŁCENIE
 
 • Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • Magister zarządzania
 • Studia zagraniczne na wydziale prawa EUV Frankfurt/O
 • Ukończone studia podyplomowe z zarządzania i obrotu nieruchomościami
 • Zdany egzamin państwowy uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa
 
II Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. gospodarczych prowadzi w imieniu Prezydenta Miasta sprawy Miasta Zielona Góra:
 
 
 1. obsługę przedsiębiorców i promocję gospodarczą;
 2. planowanie rozwoju miasta;
 3. zagospodarowanie przestrzenne miasta;
 4. administrację architektoniczno-budowlaną w mieście;
 5. realizację polityki obrotu nieruchomościami;
 6. gospodarkę nieruchomościami, w tym sprawy mienia Skarbu Państwa;
 7. ochronę środowiska i przyrody;
 8. gospodarkę wodną;
 9. działalność w zakresie telekomunikacji;
 10. geodezję, kartografię i kataster;
 11. rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe;
 12. przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy;
 13. zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 14. publiczny transport zbiorowy w zakresie realizowanym przez nadzorowane komórki organizacyjne urzędu;
 15. miejskie budownictwo mieszkaniowe;
 16. utrzymanie czystości i porządku w mieście;
 17. cmentarze gminne;
 18. zieleń miejską i zadrzewienia;
 19. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta
 20. edukację publiczną;
 21. wspieranie osób niepełnosprawnych;
 22. promocję i ochronę zdrowia;
 23. pomoc społeczną;
 24. wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej;
 25. politykę prorodzinną;
 26. kulturę oraz ochronę zabytków;
 27. kulturę fizyczną i turystykę;
 28. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi;
  - oraz innych spraw miasta szczegółowo określonych w regulaminach wewnętrznych nadzorowanych komórek organizacyjnych urzędu.
   
   
 
 
Przyjmowanie mieszkańców Zielonej Góry przez ZASTĘPCĘ PREZYDENTA MIASTA odbywa się w terminach uzgodnionych w sekretariacie:

telefonicznie - 68 45 64 108
osobiście w Urzędzie Miasta - I piętro pokój nr 108
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-12-05 10:07:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-12-24 09:57:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Czerniawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-24 08:14:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
38370 raz(y)