Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
1125.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1124.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1123.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 6 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1122.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego 6 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1121.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2023-09-12
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1112.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1111.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1110.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie odwołania wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1109.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1106.2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
1105.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu.
Nr aktu prawnego
1002.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy przedsiębiorcom w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXXV.1121.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXV.1120.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXV.1119.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXV.1118.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Liliowy Las”
Nr aktu prawnego
LXXV.1117.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
LXXV.1116.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Nr aktu prawnego
LXXV.1115.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2023.
Nr aktu prawnego
LXXV.1114.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji