ˆ

Archiwalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Regulaminy organizacyjne
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
206.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia ze stanowiska kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 „Arkadia” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
205.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia ze stanowiska dyrektora Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
204.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu Stadionu Żużlowego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
201.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 „Arkadia” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
200.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia dyrektora Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
188.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego w celu wniesienia tytułem aportu do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
187.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
186.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
185.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.
Nr aktu prawnego
184.2023
Status
Zmieniony
Lp: 31
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów.
Nr aktu prawnego
183.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.
Nr aktu prawnego
182.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia dyrektora Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
180.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
160.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
159.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
158.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
157.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
155.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
154.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
152.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji