Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1333.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2023-11-06
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
1331.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2023-11-03
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024-2026 zadania publicznego Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony zwierząt.
Nr aktu prawnego
1330.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2023-11-03
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu pracy zdalnej.
Nr aktu prawnego
12.2023.K
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1319.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1318.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
1317.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1314.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
1313.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1312.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 191
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1311.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1310.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
1309.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
1308.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
11.2023.K
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Zarządzani Drogami.
Nr aktu prawnego
10.2023.K
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Wybory, referenda, konsultacje, inicjatywy obywatelskie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Jany.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1146.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1145.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1144.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1143.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji