ˆ

Uchwały budżetowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia okresu trwania umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
185.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia okresu trwania umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
184.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
180.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
179.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
178.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia jednostki do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego.
Nr aktu prawnego
177.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
161.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
160.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
158.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
157.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
138.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-02-11
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
126.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
121.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
120.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Organizacja Urzędu Miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielania informacji prasowych.
Nr aktu prawnego
4.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Komunikacji Społecznej.
Nr aktu prawnego
3.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-02-03
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
Nr aktu prawnego
2.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
104.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-02-03
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
91.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-02-03
Grupa tematyczna
Wynagrodzenia, dofinansowania doskonalenia zawodowego
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
90.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji