Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony zwierząt.
Nr aktu prawnego
1444.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony zwierząt.
Nr aktu prawnego
1443.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
1432.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-21
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1400.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-20
Grupa tematyczna
Organizacja Urzędu Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
Nr aktu prawnego
13.2023.K
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-20
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
1399.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-20
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
1398.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz określenia zakresu informacji dodatkowych.
Nr aktu prawnego
1397.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1396.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
1395.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1394.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1374.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
1373.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 6 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1372.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1369.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1366.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1335.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1334.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1333.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-11-06
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
1331.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji