Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
852.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programów wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej.
Nr aktu prawnego
851.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Nr aktu prawnego
850.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
849.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
848.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Likwidacja i inwentaryzacja składników majątkowych
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników.
Nr aktu prawnego
8.2020.K
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
828.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-09-14
Grupa tematyczna
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
827.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Kulturalne, naukowe i twórcze
Tytuł aktu
w sprawie przyznania nagród kulturalnych Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
826.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-11
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej.
Nr aktu prawnego
7.2020.K
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
825.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
824.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
822.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-09-08
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
821.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-09-02
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
809.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
807.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
806.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
805.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
804.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
Stop dyskryminacji.
Nr aktu prawnego
Apel Nr XXVI.5.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji