Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały budżetowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Szkoły Podstawowe
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
492.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
491.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
490.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
489.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
488.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Sportowe
Tytuł aktu
w sprawie przyznania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za rok 2019.
Nr aktu prawnego
487.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Strategie, programy
Tytuł aktu
w sprawie otwartego naboru partnerów dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół i placówek kształcenia zawodowego w celu wspólnej realizacji projektu pn. Zawodowcy – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Nr aktu prawnego
483.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Artystyczne i twórcze
Tytuł aktu
w sprawie przyznania stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
482.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
481.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
480.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
479.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
478.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXIV.471.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIV.470.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Absolutorium
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium za 2019 rok dla Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXIV.469.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XXIV.468.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Prezydent Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXIV.467.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
467.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
466.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 37 im. „Pozytywka” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
465.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji