ˆ

Uchwały budżetowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2020-08-13
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
748.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2020-08-06
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027.
Nr aktu prawnego
729.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2020-08-06
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego w celu wniesienia tytułem aportu.
Nr aktu prawnego
717.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2020-08-06
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Departamentu Organizacyjnego oraz zakresu zadań Sekretarza Miasta.
Nr aktu prawnego
6.2020.K
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2020-08-03
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do analizy oświadczeń majątkowych.
Nr aktu prawnego
5.2020.K
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2020-07-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
708.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2020-07-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
707.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
686.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
685.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
667.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
666.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2020-07-23
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
656.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2020-07-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
647.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2020-07-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020
Nr aktu prawnego
646.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2020-07-23
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programów wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej.
Nr aktu prawnego
645.2020
Status
Zmieniony
Lp: 156
Data podjęcia
2020-07-23
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Nr aktu prawnego
644.2020
Status
Zmieniony
Lp: 157
Data podjęcia
2020-07-23
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
643.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2020-07-22
Grupa tematyczna
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Tytuł aktu
w sprawie prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
635.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
632.2020
Status
Zmieniony
Lp: 160
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie.
Nr aktu prawnego
623.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji