ˆ

Uchwały budżetowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zielona Góra za rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXVI.615.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.
Nr aktu prawnego
XXXVI.614.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Zaopatrzenie w wodę
Tytuł aktu
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVI.613.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVI.612.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXVI.611.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja
Tytuł aktu
w sprawie zmiany nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVI.610.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXVI.609.2021
Status
Zmieniony
Lp: 148
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XXXVI.608.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kupieckiej i ul. Stefana Żeromskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXVI.607.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
77.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
67.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Promocja Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu 800-lecia osadnictwa oraz 700-lecia nadania praw miejskich Miastu Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
66.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie powołania Miejskiego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
Nr aktu prawnego
65.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
64.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.
Nr aktu prawnego
63.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.
Nr aktu prawnego
62.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony zwierząt.
Nr aktu prawnego
61.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
53.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2021-01-21
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
49.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2021-01-21
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
48.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji