ˆ

Uchwały budżetowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11861
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym i gospodarstwu pomocniczemu na rok 2006
Nr aktu prawnego
LX/529/05
Status
Archiwalny
Lp: 11862
Data podjęcia
1990-07-02
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Prezydenta Miasta Zielonej Góry do dokonywania zmian w budżecie miasta
Nr aktu prawnego
III/16/90
Status
Archiwalny
Lp: 11863
Data podjęcia
1991-01-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
Nr aktu prawnego
IX/107/91
Status
Archiwalny
Lp: 11864
Data podjęcia
1991-11-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
Nr aktu prawnego
XVII/184/91
Status
Archiwalny
Lp: 11865
Data podjęcia
1992-03-20
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie pomocy gminy w organizowaniu i realizowaniu inicjatyw społecznych
Nr aktu prawnego
XX/206/92
Status
Archiwalny
Lp: 11866
Data podjęcia
1992-10-22
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
Nr aktu prawnego
XXVIII/257/92
Status
Archiwalny
Lp: 11867
Data podjęcia
1997-11-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia kwoty wydatków na budowę szkół w budżecie miasta na rok 1998.
Nr aktu prawnego
XLVI/347/97
Status
Archiwalny
Lp: 11868
Data podjęcia
1999-09-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie procedury oraz szczegółowości opracowań projektu budżetu miasta na rok 2000 i lata następne
Nr aktu prawnego
XVI/188/99
Status
Archiwalny
Lp: 11869
Data podjęcia
2000-06-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zielona Góra za okres I półrocza roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XXVIII/302/2000
Status
Archiwalny
Lp: 11870
Data podjęcia
2001-02-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania poręczeń lub gwarancji przez miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXXVII/437/01
Status
Archiwalny
Lp: 11871
Data podjęcia
2002-12-17
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wydatków budżetu miasta, które w roku 2002 nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
III/14/02
Status
Archiwalny
Lp: 11872
Data podjęcia
2004-12-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zielona Góra na 2004 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XXXVII/325/04
Status
Archiwalny
Lp: 11873
Data podjęcia
2005-01-11
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym i gospodarstwu pomocniczemu na rok 2005
Nr aktu prawnego
XXXVII/339/05
Status
Archiwalny
Lp: 11874
Data podjęcia
2005-01-25
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym w 2005 roku
Nr aktu prawnego
XXXVIII/340/05
Status
Archiwalny
Lp: 11875
Data podjęcia
2005-02-22
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXXIX/354/05
Status
Obowiązujący
Lp: 11876
Data podjęcia
2005-06-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Zielona Góra oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Nr aktu prawnego
XLVI/427/05
Status
Archiwalny
Lp: 11877
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zielona Góra na 2005 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
LVI/489/05
Status
Archiwalny
Lp: 11878
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LVI/506/05
Status
Archiwalny
Lp: 11879
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zielona Góra na 2005 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
LX/528/05
Status
Archiwalny
Lp: 11880
Data podjęcia
2002-03-26
Grupa tematyczna
Bank obsługujący miasto
Tytuł aktu
w sprawie trybu wyboru banku na obsługę budżetu Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LIII/636/02
Status
Archiwalny

Nawigacja między stronami listy informacji