ˆ

Uchwały budżetowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11801
Data podjęcia
2005-10-25
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie zabezpieczenia przez Miasto Zielona Góra należytego wykonania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
LIV/481/05
Status
Archiwalny
Lp: 11802
Data podjęcia
2005-11-14
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie zabezpieczenia przez Miasto Zielona Góra należytego wykonania projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
LV/482/05
Status
Obowiązujący
Lp: 11803
Data podjęcia
2005-12-16
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra do zaciągnięcia zobowiązania w Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nr aktu prawnego
LVIII/514/05
Status
Archiwalny
Lp: 11804
Data podjęcia
2005-12-16
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie zabezpieczenia przez Miasto Zielona Góra należytego wykonania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
LVIII/515/05
Status
Archiwalny
Lp: 11805
Data podjęcia
2006-03-07
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie zabezpieczenia przez Miasto Zielona Góra należytego wykonania projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
LXII/559/06
Status
Archiwalny
Lp: 11806
Data podjęcia
2006-03-28
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie zabezpieczenia przez Miasto Zielona Góra należytego wykonania projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
LXIV/577/06
Status
Archiwalny
Lp: 11807
Data podjęcia
1990-08-21
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 1990 r.
Nr aktu prawnego
IV/29/90
Status
Archiwalny
Lp: 11808
Data podjęcia
1990-10-23
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie odmowy wprowadzenia zmian do budżetu miasta Zielonej Góry na rok 1990
Nr aktu prawnego
V/68/90
Status
Archiwalny
Lp: 11809
Data podjęcia
1990-10-23
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 1990 rok
Nr aktu prawnego
V/38/90
Status
Archiwalny
Lp: 11810
Data podjęcia
1990-10-23
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury na rok 1990
Nr aktu prawnego
V/37/90
Status
Archiwalny
Lp: 11811
Data podjęcia
1990-11-29
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zwiększenia budżetu miasta Zielonej Góry o ponadplanowe dochody uzyskane w roku 1990 r.
Nr aktu prawnego
VII/78/90
Status
Archiwalny
Lp: 11812
Data podjęcia
1990-11-29
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 1990 rok
Nr aktu prawnego
VII/77/90
Status
Archiwalny
Lp: 11813
Data podjęcia
1990-12-21
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zwiększenia budżetu miasta Zielonej Góry o ponadplanowe dochody uzyskane w roku 1990
Nr aktu prawnego
VIII/91/90
Status
Archiwalny
Lp: 11814
Data podjęcia
1990-12-21
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 1990
Nr aktu prawnego
VIII/90/90
Status
Archiwalny
Lp: 11815
Data podjęcia
1990-12-21
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury za rok 1990
Nr aktu prawnego
VIII/89/90
Status
Archiwalny
Lp: 11816
Data podjęcia
1991-01-09
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 1990
Nr aktu prawnego
VIII/96/91
Status
Archiwalny
Lp: 11817
Data podjęcia
1991-04-25
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta, budżetu zadań celowych oraz założeń polityki społeczno - gospodarczej na rok 1991 o nadwyżkę budżetową z roku 1990
Nr aktu prawnego
XII/134/91
Status
Archiwalny
Lp: 11818
Data podjęcia
1991-05-24
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/129/91 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 1991 roku dotyczącej budżetu miasta na 1991 rok o dochody ponadplanowe
Nr aktu prawnego
XIII/155/91
Status
Archiwalny
Lp: 11819
Data podjęcia
1991-09-11
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/129/91 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 1991 roku dotyczącej budżetu miasta na rok 1991 o dochody ponadplanowe
Nr aktu prawnego
XV/175/91
Status
Archiwalny
Lp: 11820
Data podjęcia
1991-11-21
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr XI/129/91 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 1991 roku w sprawie budżetu miasta, budżetu zadań zleconych oraz założeń polityki społeczno - gospodarczej na rok 1991
Nr aktu prawnego
XVII/183/91
Status
Archiwalny

Nawigacja między stronami listy informacji