ˆ

Uchwały budżetowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11741
Data podjęcia
2005-01-25
Grupa tematyczna
Nagrody, stypendia, dodatki samorządowe
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia dodatku samorządowego dla wyróżniających się w pracy nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra oraz uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku samorządowego dla wyróżniających się w pracy nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXXVIII/344/05
Status
Obowiązujący
Lp: 11742
Data podjęcia
1998-05-28
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej w zasobach mieszkaniowych KTBS Spółka z o.o. w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LIII/395/98
Status
Archiwalny
Lp: 11743
Data podjęcia
1999-09-28
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej w zasobach mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy ul. Batorego - Krasińskiego w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XVI/197/99
Status
Archiwalny
Lp: 11744
Data podjęcia
2000-02-22
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej w zasobach mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy ul. Krasińskiego - Jagiellonki w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXIII/249/2000
Status
Archiwalny
Lp: 11745
Data podjęcia
2000-08-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej w zasobach mieszkaniowych Uczelnianego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o. o. w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXIX/324/2000
Status
Archiwalny
Lp: 11746
Data podjęcia
2000-09-26
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej w zasobach mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Zielonej Górze w budynkach przy ul. Anny Jagiellonki w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXI/339/2000
Status
Archiwalny
Lp: 11747
Data podjęcia
2000-12-19
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej w zasobach mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Zielonej Górze w budynku przy ul. Kilińskiego 3 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIV/388/2000
Status
Archiwalny
Lp: 11748
Data podjęcia
2001-06-26
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej w zasobach mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Zielonej Górze w budynkach przy ul. Zamoyskiego - Anny Jagiellonki w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLI/508/01
Status
Archiwalny
Lp: 11749
Data podjęcia
2001-06-26
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej w zasobach mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Zielonej Górze w budynku nr 7 i 8 przy ul. Anny Jagiellonki w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLI/509/01
Status
Archiwalny
Lp: 11750
Data podjęcia
2001-06-26
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej w zasobach mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Zielonej Górze w budynku nr 19 i 21 przy ul. Anny Jagiellonki w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLI/510/01
Status
Archiwalny
Lp: 11751
Data podjęcia
2002-06-25
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za l m2 powierzchni użytkowej w zasobach mieszkaniowych Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Zielonej Górze w budynkach przy ul. Krętej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LVI/677/02
Status
Archiwalny
Lp: 11752
Data podjęcia
2002-10-01
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowejw zasobach mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Zielonej Górze w budynkach Nr 1, 2, 3, 4, 5 przy ul. Ruczajowej i Zdrojowej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LXI/712/02
Status
Archiwalny
Lp: 11753
Data podjęcia
2003-09-02
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej w zasobach mieszkaniowych Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w budynkach E i F przy ul. Krętej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XII/121/03
Status
Archiwalny
Lp: 11754
Data podjęcia
1990-07-02
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie zaciągania zobowiązań przez Zarząd Miejski
Nr aktu prawnego
III/15/90
Status
Archiwalny
Lp: 11755
Data podjęcia
1992-03-20
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
Nr aktu prawnego
XX/205/92
Status
Archiwalny
Lp: 11756
Data podjęcia
1994-12-22
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie poręczenia spłaty pożyczki, zaciągniętej przez Spółkę Wodno - Ściekową "Łącza" z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nr aktu prawnego
VIII/45/94
Status
Archiwalny
Lp: 11757
Data podjęcia
1995-01-26
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na oczyszczalnię ścieków
Nr aktu prawnego
IX/49/95
Status
Archiwalny
Lp: 11758
Data podjęcia
1995-04-27
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakup autobusów
Nr aktu prawnego
XII/75/95
Status
Archiwalny
Lp: 11759
Data podjęcia
1995-08-31
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia poręczenia Bankowi Handlowemu SA w Warszawie
Nr aktu prawnego
XV/112/95
Status
Archiwalny
Lp: 11760
Data podjęcia
1996-01-25
Grupa tematyczna
Zobowiązania finansowe miasta
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXI/147/96
Status
Archiwalny

Nawigacja między stronami listy informacji