ˆ

Uchwały budżetowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-10-21
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia w najem lokalu użytkowego w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
1008.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-10-21
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1007.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
996.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony zwierząt.
Nr aktu prawnego
995.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zielona Góra na lata 2021- 2029.
Nr aktu prawnego
994.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 22 im. „Kraina Ekoludków” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
977.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
976.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
967.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
966.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
965.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2020-10-14
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego w celu wniesienia tytułem aportu.
Nr aktu prawnego
964.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
do wszystkich samorządów województwa lubuskiego!
Nr aktu prawnego
Apel Nr XXX.6.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
XXX.554.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXX.553.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXX.552.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-10-09
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
963.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-10-09
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
962.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-10-07
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
931.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-10-06
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego w celu wniesienia tytułem aportu.
Nr aktu prawnego
928.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-10-05
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
910.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji