ˆ

Uchwały budżetowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 281
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
466.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 282
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 37 im. „Pozytywka” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
465.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 283
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
464.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 284
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Szkoły Podstawowe
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
463.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 285
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia jednostki do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra”.
Nr aktu prawnego
462.2020
Status
Nieobowiązujący
Lp: 286
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
461.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 287
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
460.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 288
Data podjęcia
2020-06-22
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
444.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 289
Data podjęcia
2020-06-18
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
426.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 290
Data podjęcia
2020-06-18
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
425.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 291
Data podjęcia
2020-06-18
Grupa tematyczna
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
4.2020.K
Status
Obowiązujący
Lp: 292
Data podjęcia
2020-06-15
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
417.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 293
Data podjęcia
2020-06-15
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
416.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 294
Data podjęcia
2020-06-10
Grupa tematyczna
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzoru legitymacji członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze wykonujących czynności kontrolne.
Nr aktu prawnego
414.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 295
Data podjęcia
2020-06-10
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do Spraw Nagród Kulturalnych Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
413.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 296
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
411.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 297
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
410.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 298
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
409.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 299
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
408.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 300
Data podjęcia
2020-06-08
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
406.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji