ˆ

Uchwały budżetowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 241
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole II Stopnia nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.525.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 242
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole II Stopnia nr 1 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.524.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 243
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.523.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 244
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XXVI.522.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 245
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
XXVI.521.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 246
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXVI.520.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 247
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Zakłady, jednostki budżetowe
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.518.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 248
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
Nr aktu prawnego
XXVI.517.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 249
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za nieruchomość oddaną w trwały zarząd.
Nr aktu prawnego
XXVI.516.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 250
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.
Nr aktu prawnego
XXVI.515.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 251
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXVI.514.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 252
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXVI.513.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 253
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XXVI.512.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 254
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XXVI.511.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 255
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Diamentowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.510.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 256
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Diamentowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.509.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 257
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Drzonkowie w rejonie ulic: Klonowa, Modrzewiowa i Olimpijska.
Nr aktu prawnego
XXVI.508.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 258
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich i ul. Stary Kisielin-Przedszkolna w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.507.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 259
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Jany w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.506.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 260
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Jany w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI.505.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji