ˆ

Uchwały budżetowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 241
Data podjęcia
2020-06-05
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji.
Nr aktu prawnego
402.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 242
Data podjęcia
2020-06-05
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji sporządzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
401.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 243
Data podjęcia
2020-06-04
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Nr aktu prawnego
400.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 244
Data podjęcia
2020-05-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
380.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 245
Data podjęcia
2020-05-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
379.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 246
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
373.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 247
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
Regulaminy organizacyjne
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Zielonej Górze oraz programów działalności domu i planu pracy domu na rok 2020.
Nr aktu prawnego
372.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 248
Data podjęcia
2020-05-25
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
371.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 249
Data podjęcia
2020-05-25
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
370.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 250
Data podjęcia
2020-05-25
Grupa tematyczna
Naukowe
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stypendiów dla najlepszych absolwentów i stypendiów naukowych w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
369.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 251
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIII.466.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 252
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.
Nr aktu prawnego
XXIII.465.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 253
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIII.464.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 254
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
XXIII.463.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 255
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXIII.462.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 256
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIII.461.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 257
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy przedsiębiorcom w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIII.460.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 258
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Podatki
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIII.459.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 259
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Kultura, sport, turystyka, rekreacja
Tytuł aktu
w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego w roku 2020.
Nr aktu prawnego
XXIII.458.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 260
Data podjęcia
2020-05-22
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
367.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji