ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Sportowe
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do Spraw Przyznawania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za rok 2022
Nr aktu prawnego
1260.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1259.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1258.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-12-08
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego w celu wniesienia tytułem aportu
Nr aktu prawnego
1256.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-08
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
1255.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-08
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zmiany pełnomocnictwa dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1254.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-07
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie powołania dyrektora Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie.
Nr aktu prawnego
1252.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-07
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1250.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
1248.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
1246.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku
Nr aktu prawnego
1245.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
1244.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1236.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-12-02
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
1235.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-12-02
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
1234.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LXV.974.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
LXV.973.2022
Status
Oczekujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
LXV.972.2022
Status
Oczekujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Światowa w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXV.971.2022
Status
Oczekujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Światowa w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXV.970.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji