ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
1292.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
1291.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
1286.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
1285.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1284.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
Organizacja Urzędu Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentacji stanowiącej tajemnicę w Urzędzie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
17.2021.K
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie wsparcia zielonogórzan - żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji - strzegących wschodniej granicy Państwa.
Nr aktu prawnego
XLVIII.5.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne.
Nr aktu prawnego
1270.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia okresu trwania umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
1269.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1261.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
1260.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1259.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1249.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
1248.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie budynku handlowo - usługowego.
Nr aktu prawnego
1247.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
1242.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
1241.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
1240.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
Organizacja Urzędu Miasta
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Nr aktu prawnego
1239.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1230.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji