ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-21
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
49.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
45.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
44.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
XXXIV.605.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały budżetowe
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXXIV.604.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXIV.603.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Porządek i czystość w mieście
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXIV.602.2020
Status
Oczekujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Gospodarka odapadami
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Nr aktu prawnego
XXXIV.601.2020
Status
Oczekujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Strategie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Zielonej Góry”.
Nr aktu prawnego
XXXIV.600.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kąpieliska przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXIV.599.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Zaopatrzenie w wodę
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXXIV.598.2020
Status
Oczekujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Zaopatrzenie w wodę
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wyznaczeniu aglomeracji Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XXXIV.597.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Darowizna nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXIV.596.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik.
Nr aktu prawnego
XXXIV.595.2020
Status
Oczekujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXXIV.594.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
XXXIV.593.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6.
Nr aktu prawnego
XXXIV.592.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Nr aktu prawnego
XXXIV.591.2020
Status
Oczekujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXIV.590.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXIV.589.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji