Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XX.404.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w roku 2020.
Nr aktu prawnego
175.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w roku 2020.
Nr aktu prawnego
174.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Strefa Płatnego Parkowania
Tytuł aktu
w sprawie opinii w zakresie zmian w Strefie Płatnego Parkowania.
Nr aktu prawnego
173.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2020-02-21
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
172.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2020-02-21
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania osoby pełniącej obowiązki dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
169.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2020-02-21
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zielonej Górze w roku 2020.
Nr aktu prawnego
168.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do Spraw Przyznawania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
165.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
161.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
160.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
159.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
155.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Nr aktu prawnego
154.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
149.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2020-02-17
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie opinii o zaliczeniu drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
148.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2020-02-17
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie opinii o zaliczeniu drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
147.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
138.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie zmiany podmiotu tworzącego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDKOL w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
Apel Nr XIX.4.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
123.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie opinii o zaliczeniu drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
121.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji