Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XX.424.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XX.423.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XX.422.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji.
Nr aktu prawnego
XX.421.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
Nr aktu prawnego
XX.420.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik.
Nr aktu prawnego
XX.419.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Przystąpienie miasta do organizacji i stowarzyszeń
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Miasta Zielona Góra do Stowarzyszenia „Samorządy dla żużla”.
Nr aktu prawnego
XX.418.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XX.417.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Mieście Zielona Góra na lata 2020-2024”.
Nr aktu prawnego
XX.416.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XX.415.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku położonego pomiędzy ul. Braci Gierymskich a ul. Francuską w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XX.414.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku położonego pomiędzy ul. Braci Gierymskich a ul. Francuską w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XX.413.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania i ul. Stanisława Moniuszki w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XX.412.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza przy ul. Kąpielowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XX.411.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ketlinga w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XX.410.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zielona Góra i jednostkom organizacyjnym miasta.
Nr aktu prawnego
XX.409.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XX.408.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XX.407.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Ochla-Osiedlowa i ul. Ochla-Kożuchowska w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XX.406.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Nr aktu prawnego
XX.405.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji