Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
79.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
76.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
73.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.
Nr aktu prawnego
72.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.
Nr aktu prawnego
71.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie obiektu budowlanego.
Nr aktu prawnego
69.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie obiektu budowlanego.
Nr aktu prawnego
68.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
Nr aktu prawnego
Obwieszczenie nr XVIII.5.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
Nr aktu prawnego
Obwieszczenie nr XVIII.4.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVIII.403.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVIII.402.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dworcowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XVIII.401.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XVIII.400.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XVIII.399.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Nr aktu prawnego
XVIII.398.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami
Tytuł aktu
o ograniczeniu konsultacji w sprawie zmiany granic miasta do mieszkańców sołectw objętych zmianą.
Nr aktu prawnego
XVIII.397.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XVIII.396.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XVIII.395.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XVIII.394.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XVIII.393.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji