Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11121
Data podjęcia
2001-11-27
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2001 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/589/01
Status
Archiwalny
Lp: 11122
Data podjęcia
2002-02-26
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2002 r.
Nr aktu prawnego
LII/623/02
Status
Archiwalny
Lp: 11123
Data podjęcia
2003-01-28
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok
Nr aktu prawnego
IV/16/03
Status
Archiwalny
Lp: 11124
Data podjęcia
2004-01-27
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok
Nr aktu prawnego
XX/192/04
Status
Archiwalny
Lp: 11125
Data podjęcia
2005-04-26
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/391/05
Status
Archiwalny
Lp: 11126
Data podjęcia
2005-06-28
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa fontanny na Placu Bohaterów i zagospodarowanie terenów zielonych
Nr aktu prawnego
XLVI/417/05
Status
Archiwalny
Lp: 11127
Data podjęcia
2006-03-28
Grupa tematyczna
Komisje
Tytuł aktu
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok
Nr aktu prawnego
LXIV/576/06
Status
Archiwalny
Lp: 11128
Data podjęcia
1990-11-29
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie wyboru formy organizacyjno prawnej dla Przedsiębiorstwa Inwestycji Miejskich w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
VII/76/90
Status
Archiwalny
Lp: 11129
Data podjęcia
1990-12-21
Grupa tematyczna
Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wykazu aktów prawa miejscowego
Nr aktu prawnego
VIII/87/90
Status
Archiwalny
Lp: 11130
Data podjęcia
1991-03-05
Grupa tematyczna
Radni
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych
Nr aktu prawnego
X/124/91
Status
Archiwalny
Lp: 11131
Data podjęcia
1991-06-28
Grupa tematyczna
Urząd Miasta
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIV/161/91
Status
Archiwalny
Lp: 11132
Data podjęcia
1991-09-11
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Inwestycji Miejskich w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XV/173/91
Status
Archiwalny
Lp: 11133
Data podjęcia
1992-08-27
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzania regulaminów pracy jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXVI/244/92
Status
Archiwalny
Lp: 11134
Data podjęcia
1994-12-22
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie komunalizacji Elektrociepłowni Zielona Góra SA
Nr aktu prawnego
VIII/44/94
Status
Archiwalny
Lp: 11135
Data podjęcia
1995-11-23
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia odcinków dróg krajowych pozostałych po wybudowaniu obwodnicy Zielonej Góry do odpowiedniej kategorii w zależności od ich znaczenia komunikacyjnego
Nr aktu prawnego
XIX/136/95
Status
Archiwalny
Lp: 11136
Data podjęcia
1996-04-25
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia darowizny od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
Nr aktu prawnego
XXIV/166/96
Status
Archiwalny
Lp: 11137
Data podjęcia
1996-05-23
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia na drogę sądową o zasądzenie zwiększonej subwencji oświatowej
Nr aktu prawnego
XXV/173/96
Status
Archiwalny
Lp: 11138
Data podjęcia
1996-08-22
Grupa tematyczna
Kultura, sport, turystyka, rekreacja
Tytuł aktu
w sprawie wykonania systemu ścieżek rowerowych w mieście Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXVII/195/96
Status
Archiwalny
Lp: 11139
Data podjęcia
1996-08-22
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia odcinków dróg krajowych pozostałych po wybudowaniu obwodnicy Zielonej Góry do odpowiedniej kategorii w zależności od ich znaczenia komunikacyjnego
Nr aktu prawnego
XXVII/194/96
Status
Obowiązujący
Lp: 11140
Data podjęcia
1996-08-22
Grupa tematyczna
Pomniki
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wystroju pomnika na placu Bohaterów w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXVII/191/96
Status
Archiwalny

Nawigacja między stronami listy informacji