Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11081
Data podjęcia
2006-03-07
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy
Nr aktu prawnego
LXII/563/06
Status
Obowiązujący
Lp: 11082
Data podjęcia
2006-04-25
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy nowo powstałemu rondu.
Nr aktu prawnego
LXV/587/06
Status
Obowiązujący
Lp: 11083
Data podjęcia
2003-03-25
Grupa tematyczna
Nagrody, stypendia, dodatki samorządowe
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
VII/53/03
Status
Archiwalny
Lp: 11084
Data podjęcia
2003-03-25
Grupa tematyczna
Nagrody, stypendia, dodatki samorządowe
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra oraz zasad i trybu ich przyznawania
Nr aktu prawnego
VII/52/03
Status
Obowiązujący
Lp: 11085
Data podjęcia
2003-03-25
Grupa tematyczna
Nagrody, stypendia, dodatki samorządowe
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia nagród kulturalnych, naukowych i sportowych Miasta Zielona Góra oraz zasad i trybu ich przyznawania
Nr aktu prawnego
VII/51/03
Status
Archiwalny
Lp: 11086
Data podjęcia
2004-09-28
Grupa tematyczna
Nagrody, stypendia, dodatki samorządowe
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu "Zielonogórski Program Stypendialny Szansą dla Młodzieży Wiejskiej"
Nr aktu prawnego
XXXII/292/04
Status
Archiwalny
Lp: 11087
Data podjęcia
2005-03-22
Grupa tematyczna
Nagrody, stypendia, dodatki samorządowe
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XL/379/05
Status
Archiwalny
Lp: 11088
Data podjęcia
2005-06-28
Grupa tematyczna
Nagrody, stypendia, dodatki samorządowe
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu: "II Zielonogórski Program Stypendialny Szansą dla Młodzieży Wiejskiej"
Nr aktu prawnego
XLVI/424/05
Status
Archiwalny
Lp: 11089
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Nagrody, stypendia, dodatki samorządowe
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Nr aktu prawnego
LX/531/05
Status
Uchylony
Lp: 11090
Data podjęcia
1999-04-13
Grupa tematyczna
Nadanie imienia placówce
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
IX/95/99
Status
Obowiązujący
Lp: 11091
Data podjęcia
2000-02-22
Grupa tematyczna
Nadanie imienia placówce
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXIII/247/2000
Status
Obowiązujący
Lp: 11092
Data podjęcia
2000-12-19
Grupa tematyczna
Nadanie imienia placówce
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 10 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIV/394/2000
Status
Obowiązujący
Lp: 11093
Data podjęcia
2002-01-30
Grupa tematyczna
Nadanie imienia placówce
Tytuł aktu
w sprawie nadania Domowi Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXVI/404/01
Status
Obowiązujący
Lp: 11094
Data podjęcia
2002-05-28
Grupa tematyczna
Nadanie imienia placówce
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LV/643/02
Status
Obowiązujący
Lp: 11095
Data podjęcia
2002-06-25
Grupa tematyczna
Nadanie imienia placówce
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 11 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LVI/680/02
Status
Obowiązujący
Lp: 11096
Data podjęcia
2002-10-01
Grupa tematyczna
Nadanie imienia placówce
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia V Liceum Ogólnokształcącemu w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LXI/718/02
Status
Obowiązujący
Lp: 11097
Data podjęcia
2003-03-25
Grupa tematyczna
Nadanie imienia placówce
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 39 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
VII/46/03
Status
Obowiązujący
Lp: 11098
Data podjęcia
2003-03-25
Grupa tematyczna
Nadanie imienia placówce
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Zespołowi Edukacyjnemu w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
VII/45/03
Status
Obowiązujący
Lp: 11099
Data podjęcia
2003-06-03
Grupa tematyczna
Nadanie imienia placówce
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 22 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
X/84/03
Status
Obowiązujący
Lp: 11100
Data podjęcia
2003-09-02
Grupa tematyczna
Nadanie imienia placówce
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 25 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XII/120/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji