Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Poznańskiej w Zielonej Górze 1).
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1140.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Podatki
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1139.2023
Status
Oczekujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Ławnicy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1138.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1137.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1136.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1135.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1134.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1133.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1132.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.1131.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.13.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXXVIII.12.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
Nr aktu prawnego
LXXVIII.11.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
w sprawie uwzględnienia uwag Rodzinnych Ogrodów Działkowych składanych do projektu rozporządzenia ws zakresu planu ogólnego „STOP LIKWIDACJI OGRODÓW DZIAŁKOWYCH”
Nr aktu prawnego
LXXVIII.20.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1290.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów.
Nr aktu prawnego
1289.2023
Status
Zmieniony
Lp: 57
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
1262.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Mieście Zielona Góra w latach 2023-2025
Nr aktu prawnego
1260.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1259.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-10-17
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1258.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji