ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1454.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
1452.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1451.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
18.2021.K
Status
Oczekujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
1447.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-12-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Nr aktu prawnego
1446.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-12-27
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1445.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-12-27
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Wyspa Dzieci” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1444.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-12-27
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony zwierząt.
Nr aktu prawnego
1443.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-12-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1438.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2021-12-23
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1437.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-12-23
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
1436.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-12-23
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
1432.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia jednostki do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra”.
Nr aktu prawnego
1431.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1430.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1429.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.
Nr aktu prawnego
1428.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Promocja Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu 800-lecia osadnictwa oraz 700-lecia nadania praw miejskich Miastu Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
1427.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV w ramach profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2021-2022” w 2022 r. oraz powołania komisji.
Nr aktu prawnego
1426.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
1424.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji