Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 301
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wniesienia przez Miasto aportu do spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1415.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 302
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
1407.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 303
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1406.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 304
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1405.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 305
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1404.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 306
Data podjęcia
2019-10-03
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.
Nr aktu prawnego
1093.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 307
Data podjęcia
2019-12-12
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1383.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 308
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
1361.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 309
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1360.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 310
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
1359.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 311
Data podjęcia
2019-12-09
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
1336.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 312
Data podjęcia
2019-12-06
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony zwierząt.
Nr aktu prawnego
1335.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 313
Data podjęcia
2019-12-06
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
1329.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 314
Data podjęcia
2019-12-06
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
1328.2019
Status
Zmieniony
Lp: 315
Data podjęcia
2019-12-06
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1327.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 316
Data podjęcia
2019-12-04
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1326.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 317
Data podjęcia
2019-12-04
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej |w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
1325.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 318
Data podjęcia
2019-12-02
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 22 im. „Kraina Ekoludków” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1323.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 319
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1322.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 320
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1321.2019
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji