Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 241
Data podjęcia
2023-10-11
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1237.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 242
Data podjęcia
2023-10-09
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
\w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
1226.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 243
Data podjęcia
2023-10-09
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1225.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 244
Data podjęcia
2023-10-09
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
1210.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 245
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne
Tytuł aktu
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Nr aktu prawnego
1209.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 246
Data podjęcia
2023-10-03
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia garażu do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
1208.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 247
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1130.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 248
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1129.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 249
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1128.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 250
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1127.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 251
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LXXVII.1126.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 252
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park Braniborski”
Nr aktu prawnego
LXXVII.1125.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 253
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych oraz wspieranych.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1124.2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 254
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Usługi i handel
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1123.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 255
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Programy, strategie, projekty
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Nr aktu prawnego
LXXVII.1122.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 256
Data podjęcia
2023-10-02
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
1200.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 257
Data podjęcia
2023-10-02
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
1199.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 258
Data podjęcia
2023-10-02
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
1198.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 259
Data podjęcia
2023-10-02
Grupa tematyczna
Drogi publiczne
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
1197.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 260
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
1196a.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji