Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 221
Data podjęcia
2020-01-17
Grupa tematyczna
Referenda, konsultacje z mieszkańcami
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz określenia wzoru protokołu zawierającego wyniki konsultacji.
Nr aktu prawnego
20.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 222
Data podjęcia
2020-01-17
Grupa tematyczna
Referenda, konsultacje z mieszkańcami
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
19.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 223
Data podjęcia
2020-01-14
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
15.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 224
Data podjęcia
2020-01-14
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
14.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 225
Data podjęcia
2020-01-14
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
13.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 226
Data podjęcia
2020-01-14
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
12.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 227
Data podjęcia
2020-01-13
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
7.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 228
Data podjęcia
2020-01-10
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2020.
Nr aktu prawnego
6.2020
Status
Zmieniony
Lp: 229
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
5.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 230
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie polityki ochrony danych osobowych.
Nr aktu prawnego
27.2019.K
Status
Obowiązujący
Lp: 231
Data podjęcia
2020-01-03
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1483.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 232
Data podjęcia
2020-01-03
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1482.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 233
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1481.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 234
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1480.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 235
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1468.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 236
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
1464.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 237
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1463.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 238
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1423.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 239
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
1418.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 240
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
1416.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji