ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska i transport drogowy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LXXXII.1214.2024
Status
Oczekujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje
Tytuł aktu
o podjęcie skutecznych działań zmierzających do zatrzymania bezcłowego importu towarów rolno-spożywczych na teren Polski oraz Unii Europejskiej oraz rewizji założeń Zielonego Ładu wspólnej polityki rolnej Komisji Europejskiej
Nr aktu prawnego
LXXXII.22.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
178.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
143.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Zielonej Górze na rok 2024.
Nr aktu prawnego
142.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2024.
Nr aktu prawnego
141.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
140.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
w sprawie wskazania miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych przy wyborach do rady miasta i prezydenta miasta.
Nr aktu prawnego
139.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku
Nr aktu prawnego
138.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
137.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2024.
Nr aktu prawnego
135.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
134.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Zielonej Górze w roku 2024.
Nr aktu prawnego
121.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Zielonej Górze w roku 2024.
Nr aktu prawnego
120.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Zielonej Górze w roku 2024.
Nr aktu prawnego
119.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Zielonej Górze w roku 2024.
Nr aktu prawnego
118.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Zielonej Górze w roku 2024.
Nr aktu prawnego
117.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Regulaminy organizacyjne
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
116.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Nagrody
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia „Nagrody Prezydenta Miasta Zielona Góra”.
Nr aktu prawnego
115.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
114.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji