ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
221.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-02-06
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
220.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-02-06
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
219.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-02-06
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
218.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-02-06
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
217.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-02-06
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
216.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-02-02
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie powołania rzeczoznawców.
Nr aktu prawnego
215.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-02
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim mienia państwowego niepodlegającego komunalizacji z mocy prawa.
Nr aktu prawnego
212.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-02-01
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
211.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVII.998.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXVII.997.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Zaopatrzenie w wodę
Tytuł aktu
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXVII.996.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
LXVII.995.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
LXVII.994.2023
Status
Oczekujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu.
Nr aktu prawnego
LXVII.993.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Nr aktu prawnego
LXVII.992.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXVII.991.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami
Tytuł aktu
w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie badania, uzgodnienia i określenia potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania obszaru w rejonie ulic Racula-Wiejska, Racula-Prrofesorska, Racula-Leśna.
Nr aktu prawnego
LXVII.990.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.
Nr aktu prawnego
210.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Regulaminy organizacyjne
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
207.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji