ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Chatka Puchatka” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
765.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 25 im. „Bajka” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
764.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 37 im. „Pozytywka” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
763.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
762.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 39 im. „Słoneczko” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
761.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
760.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie opinii o zmianie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
759.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie powołania na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasto Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
742.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia garażu do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
753.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2022 roku
Nr aktu prawnego
750.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
749.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
748.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
729.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
728.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
727.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
726.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nr aktu prawnego
725.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego w celu wniesienia tytułem aportu
Nr aktu prawnego
717.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego w celu wniesienia tytułem aportu
Nr aktu prawnego
716.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2022-07-21
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
704.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji